Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
2
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Dokumentu legalizācija nozīmē paraksta un zīmoga īstuma apliecināšanu, ko veic konsulārā amatpersona, lai vienā valstī sastādīti dokumenti iegūtu juridisku spēku citā valstī. Legalizējot tiek apliecināts dokumenta parakstītājas amatpersonas tiesiskais statuss un pilnvaras. Legalizācija neapliecina dokumenta saturu. Dokumentu iesniegšana iespējama tikai pēc iepriekšēja pieraksta (https://pieraksts.mfa.gov.lv/lv/kd).

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Jāierodas Konsulārajā departamentā pēc iepriekšēja pieraksta (https://pieraksts.mfa.gov.lv/lv/kd). Līdzi jāņem:
  - Personu apliecinošs dokuments;
  - Aizpildīts noteiktas formas iesniegums dokumentu īstuma apliecināšanai;
  - Legalizējamais dokuments;
  - Maksājuma karte, lai norēķinātos uz vietas (vai kvīts par valsts nodevas samaksu);
  - Personu apliecinošs dokuments.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Maksājumi

PozīcijaCena
Valsts nodeva par publiska dokumenta legalizāciju divu darbdienu laikā15.00 EUR
Valsts nodeva par publiska dokumenta legalizāciju divu stundu laikā30.00 EUR

Saņemt pakalpojumu