Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
3
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Tiek sniegts atzinums stratēģiskas nozīmes preču aprites subjektiem par to, vai konkrētā prece atbilst stratēģiskas nozīmes preces statusam – subjekts atsūta preces aprakstu un sūtījuma pavaddokumentus uz e-pastu un saņem atzinumu, vai precēm ir nepieciešama vai nav nepieciešama licence. Papildus tiek sniegts atzinums sūtījumiem uz Krieviju un Baltkrieviju ar atzinumu, vai preces ir iekļautas šo valstu sankcijās uz sadaļu "Preces, kas izmantojamas militārās ražošanas stiprināšanai".

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Stratēģiskās nozīmes preču eksporta kontroles nodaļai jāiesniedz preces rēķins un preces apraksts ar lūgumu sniegt atzinumu par to, vai konkrētā prece atbilst stratēģiskas nozīmes preces statusam. Jūsu jautājums jānosūta Ārlietu ministrijas Stratēģiskās nozīmes preču eksporta kontroles nodaļai uz e-pasta adresi snpekn@mfa.gov.lv.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Saņemt pakalpojumu