Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Pakalpojuma pieprasīšana

Stratēģiskas nozīmes preču eksporta kontroles nodaļa

Elizabetes iela 57, Rīga, LV-1050

Tiek sniegts atzinums stratēģiskas nozīmes preču aprites subjektiem par to, vai konkrētā prece atbilst stratēģiskas nozīmes preces statusam – subjekts atsūta preces aprakstu vai rēķinu pa faksu vai e-pastu un īsā laikā saņem to atpakaļ ar atzīmi, vai precēm ir nepieciešama vai nav nepieciešama licence.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Stratēģiskās nozīmes preču eksporta kontroles nodaļai jāiesniedz preces rēķina vai preces apraksta kopija ar lūgumu sniegt atzinumu par to, vai konkrētā prece atbilst stratēģiskas nozīmes preces statusam. Jūsu jautājums jānosūta Ārlietu ministrijas Stratēģiskās nozīmes preču eksporta kontroles nodaļai uz e-pasta adresi nauris.rumpe@mfa.gov.lv, andris.danovskis@mfa.gov.lv vai kristers.bite@mfa.gov.lv. Papildus ir iespēja izmantot kopējo nodaļas e-pastu snpekn@mfa.gov.lv

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Saņemt pakalpojumu