Ārlietu ministrijas mājaslapā ir publicēta tās rīcībā esošā oficiālā informācija. Vēršam uzmanību, ka šī informācija var nebūt pilnīga, jo valstīm ir tiesības operatīvi noteikt izmaiņas ieceļošanas kārtībā un uzturēšanās nosacījumos. Tādēļ aicinām vienmēr precizēt šos jautājumus konkrētās ārvalsts diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā. Ārlietu ministrija nevar uzņemties atbildību par zaudējumiem, kas radušies minēto ieteikumu neievērošanas rezultātā.

Informācija par došanos uz ārvalstīm: šeit.

 Apvienotās Karalistes valdība ir pieņēmusi lēmumu, ka sākot no 2021. gada 1.oktobra, ES pilsoņiem par vienīgo ieceļošanas dokumentu noteikt pasi. ID kartes vairs nav atzītas par derīgu ceļošanas dokumentu, ieceļojot AK. Šī prasība attiecas arī ceļojot tranzītā caur AK. Ar ID karti tranzītā var ceļot tikai tie ES pilsoņi, kuriem ir pastāvīgais vai pagaidu statuss AK.

Saistībā ar regulāriem transporta pārvadātāju streikiem Apvienotajā Karalistē, pirms lidojuma aicinām pārbaudīt iespēju nokļūst no un līdz lidostai.

Drošības situācija

AK valdības noteiktais terorisma draudu līmenis ir paaugstināts. Ārlietu ministrija aicina sekot līdzi informācijai plašsaziņas līdzekļos saistībā ar iespējamiem terorisma draudiem.

Ārlietu ministrija aicina sekot līdzi vietējo iestāžu norādījumiem sekojošā vietnē: https://www.gov.uk/terrorism-national-emergency

Tā kā AK policijai ir tiesības pārbaudīt jebkuras personas identitāti, Ārlietu ministrija lūdz vienmēr līdzi ņemt personu apliecinošus dokumentus vai to kopijas.

Ieceļošanas noteikumi un vīzas

AK ir izstājusies no ES vienotā tirgus un muitas savienības, kas nozīmē, ka vairs nav iespējama brīva personu pārvietošanās starp ES un AK, kā tas bija līdz 2020. gada 31. decembrim. Sākot ar 2021. gada 1. janvāri, ieceļot Apvienotajā Karalistē, lai strādātu, studētu vai uzturētos ilgtermiņā, var TIKAI ar vīzu. Īstermiņa ceļojumi uz Apvienoto Karalisti, tāpat kā līdz šim, notiek bezvīzu režīmā.

AK valdība ir pieņēmusi lēmumu, sākot no 2021. gada 1. oktobra, ES pilsoņiem par vienīgo ieceļošanas dokumentu noteikt pasi. ID kartes vairs netiek atzītas par derīgu ceļošanas dokumentu, ieceļojot AK.

Izņēmums. Tie ES pilsoņi, kuri ir dzīvojuši AK pirms 2020. gada 31. decembra un reģistrējušies pastāvīgā vai pagaidu iedzīvotāja statusam ar ID karti, varēs izmantot ID karti kā ceļošanas dokumentu ieceļošanai AK. Šādos gadījumos, izceļojot no Latvijas, Latvijas robežsardzei jāuzrāda pastāvīgā vai pagaidu statusa digitālais apliecinājums vai izdruka no Jūsu UK Visas and Immigration digitālā profila https://www.gov.uk/view-prove-immigration-status .

Papildus AK valdība aicina arī pastāvīgo un pagaidu statusu ieguvušos ES pilsoņus noformēt pases, lai varētu ērti un ātri šķērsot robežkontroles punktus, izmantojot automatizēto robežšķērsošanas kontroles sistēmu e-gates.

Latvijas pilsoņi AK var ieceļot un uzturēties bez vīzas uz laiku līdz 6 mēnešiem. Ja plānots uzturēties ilgāk vai ja ieceļošanas mērķis ir nodarbinātība, vai studijas, pirms ieceļošanas jānoformē vīza.

Latvijas nepilsoņiem ieceļošanai AK nepieciešama vīza, tai skaitā, ja ceļo tranzītā caur AK.

Vīzas ieceļošanai AK var noformēt AK Vīzu centrā Rīgā, Aspazijas bulvārī 20, 2.stāvā. Informācija par vīzu noformēšanas kārtību AK valdības mājas lapā.

Konsultāciju par ieceļošanu var saņemt AK Vīzu un Migrācijas dienestā (UK Visas and Immigration), zvanot uz 0044 203 481 1736 no pirmdienas līdz piektdienai 24h diennaktī, maksa par zvanu £1.37 minūtē + standarta pieslēguma samaksa (standart network charge).

Ar Imigrācijas dienestu var sazināties arī e-pastā, par pakalpojumu paredzēta samaksa £5.48. Informācija par saziņu atrodama: https://www.gov.uk/contact-ukvi-inside-outside-uk.

ES pilsoņiem, kuri turpmāk vēlēsies uzturēties  Apvienotajā Karalistē pastāvīgi (piemēram, strādāt vai studēt), pieteikumus uzturēšanās atļauju saņemšanai būs jāpiesaka jaunā, punktos balstītā imigrācijas sistēmā. ES pilsoņi pietiekumus varēs iesniegt elektroniski. Informācija par jauno imigrācijas sistēmu atrodama šeit.

Informācija personām, kuras vēlas studēt AK, pieejama šeit: https://www.gov.uk/guidance/studying-in-the-uk-guidance-for-eu-students

Veselība

Latvijā izsniegta EVAK ir derīga īstermiņa braucieniem uz AK.

Plašāka informācija ir pieejama Nacionālā veselības dienesta mājaslapā.

Ja plānojat apmeklēt Apvienoto Karalisti sākot no 2021. gada 1. janvāra, aicinām iegādāties ceļojumu apdrošināšanu, jo EVAK nesniedz ārzemēs veiktās pacientu iemaksas un līdzmaksājumus, neatlīdzina transportēšanas izdevumus smagas slimības vai nāves gadījumā.

Īstermiņa ceļojumiem uz ES valstīm AK izsniedz jaunas Globālās veselības apdrošināšanas kartes jeb Global Health Insurance Card (GHIC). Jaunās kartes aizvieto pašreizējās AK izsniegtās veselības apdrošināšanas kartes AK dzīvojošajiem ES pilsoņiem, dodoties īstermiņa ceļojumā vai braucienā uz ES valstīm, tajā skaitā, Latviju. Iepriekš izsniegtās Eiropas Veselības apdrošināšanas kartes jeb European Health Insurance Card (EHIC), kas izsniegtas AK dzīvojošajiem ES pilsoņiem, kuri ir dzīvojuši AK līdz pārejas perioda beigām un reģistrējušies pastāvīgā (settled) vai pagaidu (pre-settled) iedzīvotāja statusam, ir derīgas līdz to termiņa beigām.

Ja esat nonācis ārkārtas situācijā:

Lielbritānijas dienestu (policija, neatliekamā medicīniskā palīdzība, ugunsdzēsēji) vienotais ārkārtas tālrunis – 999.

Ja nepieciešama konsulārā palīdzība, aicinām nekavējoties sazināties ar Latvijas vēstniecību Apvienotajā Karalistē vai Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta diennakts dežurantu pa tālruni: +371 26 33 77 11, vai e-pastu: palidziba@mfa.gov.lv

Vienlaikus aicinām viedtālrunī lejuplādēt Ārlietu ministrijas lietotni “Ceļo droši” un sekot Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta Facebook kontam: www.facebook.com/celodrosi.

Ceļojumu brīdinājumam ir rekomendējošs raksturs un tas neierobežo ar Satversmes 98. pantu noteiktās tiesības personām izbraukt no Latvijas.