1991. gada 25. janvārī Ziemeļmaķedonijas Republika* deklarēja savu suverenitāti. Latvija Ziemeļmaķedonijas neatkarību atzina 1993. gada 23. martā. Diplomātiskās attiecības starp Latviju un Ziemeļmaķedoniju tika nodibinātas 1996. gadā.

Latvijas pārstāvība Ziemeļmaķedonijā

Kopš 2019. gada 15. novembra Latvijas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Ziemeļmaķedonijā ir Gunta Pastore ar rezidenci Prāgā, Čehijā.

Latvijas goda konsuls Ziemeļmaķedonijā ir Zorančo Mitrovskis (Zorančo Mitrovski). Kopš 2019. gada goda konsula rezidence atrodas galvaspilsētā Skopjē.

Latvijas vēstniecība Prāgā, Čehijā

Ziemeļmaķedonijas pārstāvība Latvijā 

No 2022. gada 29. marta Ziemeļmaķedonijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks ir Saško Todorovskis (Sashko Todorovski) ar rezidenci Prāgā, Čehijā.

Ziemeļmaķedonijas vēstniecība Prāgā, Čehijā

DIVPUSĒJO ATTIECĪBU RAKSTUROJUMS

Latvijas un Ziemeļmaķedonijas divpusējās attiecības ir labas un draudzīgas.

Kopš 2005. gada Ziemeļmaķedonija ir Eiropas Savienības (ES) kandidātvalsts. 2022. gada 19. jūlijā tika noturēta politiska starpvaldību konference ar Ziemeļmaķedoniju, lai sāktu pievienošanās sarunas ar ES.  Latvija atbalsta Ziemeļmaķedonijas integrāciju ES un ir gatava dalīties savā ES integrācijas un iekšējo reformu pieredzē.

2020. gada 27. martā Ziemeļmaķedonija kļuva par NATO dalībvalsti.

Eiropas Savienības – Ziemeļmaķedonijas attiecības

Eiropas Savienības pārstāvniecība Ziemeļmaķedonijā

SADARBĪBA EKONOMIKĀ

Ārējā tirdzniecība ar Ziemeļmaķedoniju

NODERĪGAS SAITES

Informācija ceļotājiem
Ziemeļmaķedonijas Ārlietu ministrija  
Ziemeļmaķedonijas valdība  
Ziemeļmaķedonijas Valsts prezidents   

*Kopš 2019. gada 12. februāra tiek lietots starptautiski pieņemtais konstitucionālais valsts nosaukums “Ziemeļmaķedonijas Republika”, saīsināti - “Ziemeļmaķedonija”. Līdz šim lietotie valsts nosaukumi “bijusī Dienvidslāvijas Republika Maķedonija” un “Maķedonijas Republika” vairs netiek lietoti.