Ārlietu ministrijas mājaslapā ir publicēta tās rīcībā esošā oficiālā informācija. Vēršam uzmanību, ka šī informācija var nebūt pilnīga, jo valstīm ir tiesības operatīvi noteikt izmaiņas ieceļošanas kārtībā un uzturēšanās nosacījumos. Tādēļ aicinām vienmēr precizēt šos jautājumus konkrētās ārvalsts diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā. Ārlietu ministrija nevar uzņemties atbildību par zaudējumiem, kas radušies minēto ieteikumu neievērošanas rezultātā.

Drošības situācija

Ņemot vērā Baltkrievijas teritorijas iesaisti pilna mēroga Krievijas karadarbībā pret Ukrainu, Krievijas un Baltkrievijas bruņoto spēku pastiprināto aktivitāti Baltkrievijas teritorijā,  ievērojamiem drošības riskiem un šobrīd neprognozējamu drošības situācijas attīstību tuvākajā nākotnē, stingri aicinām neceļot uz Baltkrieviju un Baltkrievijā esošos Latvijas valstspiederīgos pamest valsti.

Lai arī Baltkrievijas Valsts robežas komiteja ir paziņojusi, ka arī 2023.gadā Latvijas valstspiederīgajiem sauszemes robežas šķērsošanas punktos tiks atļauta ieceļošana Baltkrievijā bez vīzas, Ārlietu ministrijai nav pamata uzskatīt, ka šāds piedāvājums ir veikts humānu apsvērumu vai labu nodomu dēļ. Ministrija vērš uzmanību, ka Latvijas un citi NATO valstu izlūkdienesti publiski ir brīdinājuši par Baltkrievijas specdienestu izvērstajām izlūkošanas un kaimiņvalstu pilsoņu vervēšanas aktivitātēm, radot risku, ka šādas aktivitātes tiks vērtas arī pret Latvijas valstspiederīgajiem. Šādi ceļotāji var tikt pakļauti Baltkrievijas specdienestu provokācijām un nepatiesi apsūdzēti Baltkrievijas likumu pārkāpumos un tā rezultātā arestēti. Atgādinām, ka, tiesiskuma trūkuma dēļ Baltkrievijā, Latvijas iespējas sniegt šādām personām palīdzību būs ļoti ierobežotas.

Arī Valsts drošības dienests (VDD) brīdina Latvijas valstspiederīgos par izlūkošanas riskiem, šķērsojot Baltkrievijas vai Krievijas robežu, un aicina ikvienu, kam jāšķērso minēto valstu robeža, būt uzmanīgam un vērsties VDD (diennakts tālrunis: +371 67208964, e-pasts: info@vdd.gov.lv), ja robežšķērsošanas laikā notiek neierastas pastiprinātas pārbaudes un izjautāšana; izjautā persona civilajā apģērbā, nevis robežsardzes formā, uzdodot jautājumus, kas neattiecas uz robežsardzes kompetenci, bet gan privātas dabas; tiek iedots tālruņa numurs, uz kuru jāzvana, nākamreiz ierodoties konkrētajā valstī.

Sakarā ar starptautisko sankciju ieviešanu attiecībā pret Baltkrieviju, norēķini ar banku kartēm, īpaši izmantojot SWIFT starpniecību, var būt ierobežoti.

Šobrīd Latvijas vēstniecības Minskā darbība ir pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Konsulārā palīdzība un konsulārie pakalpojumi vēstniecībā Minskā netiek nodrošināti. Ja esat nonācis ārkārtas situācijā, aicinām nekavējoties sazināties ar Latvijas konsulātu Vitebskā (telefons +375 212 614 482; e-pasts: consulate.vitebsk@mfa.gov.lv) vai ar Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta diennakts dežurantu pa tālruni: +371 26337711 vai e-pastu: palidziba@mfa.gov.lv

Konsulāro palīdzību iespējams saņemt arī citu Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu pārstāvniecībās.

Saistībā ar 2021. gada 23.maijā pasažieru lidmašīnas piespiedu nosēdināšanu Minskas lidostā Eiropadome ir noteikusi aizliegumu Baltkrievijas aviosabiedrībām veikt lidojumus ES gaisa telpā, kā arī aicinājusi visas ES bāzētās aviosabiedrības izvairīties no lidošanas virs Baltkrievijas. Vairāku ES valstu aviokompānijas, tajā skaitā no Latvijas, ir atcēlušas reisus uz vai no Baltkrievijas.

Ieceļošanas noteikumi un vīzas

Ārlietu ministrija vērš uzmanību, ka Baltkrievijas Valsts robežas komiteja ir paziņojusi, ka arī 2023.gadā valstspiederīgajiem sauszemes robežas šķērsošanas punktos tiks atļauta ieceļošana Baltkrievijā bez vīzas.  Aicinām iepazīties ar  oficiālo informāciju par ieceļošanas noteikumiem un stingri aicinām neceļot uz Baltkrieviju.

!Sakarā ar Zaļās kartes līguma izbeigšanu ar Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku, informējam, ka transportlīdzekļu Zaļās kartes darbosies līdz 31.05.2023. Sākot ar 01.06.2023. iebraukšanai Latvijā, Krievijā un Baltkrievijā ir jāslēdz Robežapdrošināšanas līgumi!

Transportlīdzekļiem (izņēmuma kategorijas), lai izbrauktu no Baltkrievijas Republikas, ir jāreģistrējas elektroniskajā rindā. Detalizētāka informācija šeit. Ja personas izceļo no Baltkrievijas pa sauszemes robežu ar automašīnu līdz 5 tonnām caur Gomeļas, Grodņas, Brestas vai Vitebskas apgabalu robežpunktiem, ir jānomaksā nodeva 32 rubļu apmērā par vienu automašīnu (neatkarīgi no personu skaita automašīnā). Nodeva jānomaksā konkrētā apgabala, caur kura robežpunktu plānots izbraukt, budžetā (var apmaksāt iepriekš vai uz vietas robežpunktā). Detalizētāk Baltkrievijas Valsts robežsardzes mājaslapā.

Sauszemes un dzelzceļa robežšķērsošanas punkti starp Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku nav starptautiskas nozīmes robežkontroles punkti un ir paredzēti tikai Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas pilsoņu robežšķērsošanas nodrošināšanai. Ārvalstniekiem, tai skaitā, Latvijas valstspiederīgajiem, tiešai nokļūšanai no Baltkrievijas Republikas uz Krievijas Federāciju un otrādi, ir izmantojama tikai aviosatiksme.

Vietējie likumi un paražas

Ārlietu ministrija aicina ceļotājus pievērst sevišķu uzmanību Baltkrievijas muitas likumdošanas prasībām. Baltkrievijā ir sevišķi stingri noteikumi ārvalstīs reģistrēto transportlīdzekļu ievešanai, vadīšanai un izvešanai: transportlīdzekļiem personīgai lietošanai, kas tiek ievesti Baltkrievijas teritorijā uz terminētu laiku, nepieciešams noformēt muitas deklarāciju; tāpat transportlīdzekļus, kuriem noformēta pagaidu ievešana, Baltkrievijas teritorijā drīkst izmantot tikai tās personas, kas noformējušas to ievešanu un izvešanu. Noteiktā muitas režīma neievērošanas gadījumā pret personu par konstatēto pārkāpumu tiek piemērotas normatīvos aktos noteiktās procedūras, kas paredz muitas un nodokļu maksājumu piemērošanu, kā arī soda naudas un/vai mantas konfiskāciju. Saistību nepildīšanas gadījumā personai var tikt noteikti pagaidu ierobežojumi izceļošanai no Baltkrievijas.

Informācija par kārtību, kādā fiziskas personas, šķērsojot Baltkrievijas muitas robežu, drīkst pārvietot preces un skaidras naudas līdzekļus, kas paredzēti personīgai lietošanai, kā arī detalizēta informācija par transportlīdzekļu pagaidu ievešanas kārtību, pagaidu ievešanas termiņa pagarināšanu, kā arī par deklarācijas noslēgšanu pieejama Baltkrievijas Republikas Valsts muitas komitejas mājaslapā: http://gtk.gov.by/ru

Baltkrievijā darbojas maksas autoceļu sistēma. Lai pārvietotos pa autoceļiem, kas apzīmēti ar zīmi ar uzrakstu “ПЛАТНАЯ ДAРОГА – TOLL ROAD”, automobiļa salonā jābūt uzstādītai elektroniskai ierīcei, kas nodrošina automātisku maksājuma summas aprēķinu par pārvietošanos noteiktā maksas autoceļa posmā, vai jābūt iegādātai vinjetei. Detalizēta informācija par maksas autoceļu karti, klientu apkalpošanas punktiem, kuros iespējams iegādāties salona ierīci, un to lietošanas kārtību pieejama “BelToll” mājaslapā: http://www.beltoll.by/

Ja esat nonācis ārkārtas situācijā:

aicinām nekavējoties sazināties ar Latvijas konsulātu Vitebskā, vai Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta diennakts dežurantu pa tālruni: +371 26337711 vai e-pastu: palidziba@mfa.gov.lv, viedtālrunī lejuplādēt Ārlietu ministrijas lietotni “Ceļo droši” un sekot Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta Facebook kontam: www.facebook.com/celodrosi.

Ceļojumu brīdinājumam ir rekomendējošs raksturs un tas neierobežo ar Satversmes 98. pantu noteiktās tiesības personām izbraukt no Latvijas.