Latvijas Republikas noteiktās nacionālās sankcijas

Saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu Ministru kabinets pēc savas iniciatīvas, kā arī pamatojoties uz ārlietu ministra priekšlikumu vai Nacionālās drošības padomes ieteikumu var noteikt nacionālās sankcijas.

Kārtību, kādā izpildāmas nacionālās sankcijas, kuru mērķis ir cīņa pret starptautisko terorismu vai masveida iznīcināšanas ieroču izgatavošanu, glabāšanu, pārvietošanu, lietošanu vai izplatīšanu nosaka 2019. gada 9. jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr. 327 "Starptautisko un nacionālo sankciju ierosināšanas un izpildes kārtība" .

Ministru kabineta noteiktās nacionālās sankcijas:

2017. gada 1. augustā stājās spēkā Ministru kabineta 2017.gada 25.jūlija noteikumi Nr. 419 “Noteikumi par nacionālo sankciju noteikšanu attiecībā uz subjektiem, kas saistīti ar Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas īstenoto kodolprogrammu un politisko režīmu".

Noteikumi nosaka sankcijas, lai novērstu kaitējumu Latvijas ārpolitikas interesēm un nacionālajai drošībai un cīnītos pret masveida iznīcināšanas ieroču izgatavošanu, glabāšanu, pārvietošanu, lietošanu vai izplatīšanu, kas saistīti ar Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas īstenoto kodolprogrammu un politisko režīmu.

2017. gada 1. augustā stājās spēkā Ministru kabineta 2017. gada 31. jūlija rīkojums Nr. 390  “Par finanšu ierobežojumu noteikšanu attiecībā uz subjektiem, kas saistīti ar Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas īstenoto kodolprogrammu un politisko režīmu”.

Rīkojums nosaka finanšu ierobežojumus Taivānas pases turētājam TSAI Hsein Tai, zināms arī kā Alex Tsai H.T. (dz. 1945. gada 8. augustā).

2018. gada 29. marta stājās spēkā Ministru kabineta 2018. gada 29. marta rīkojums Nr. 137 “Par finanšu ierobežojumu noteikšanu attiecībā uz subjektiem, kas saistīti ar Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas īstenoto kodolprogrammu un politisko režīmu”.

Rīkojums nosaka finanšu ierobežojumus Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas pilsonim  Ri Song-Hyok, zināms arī kā LI, Cheng He (dz. 1965. gada 19. martā) un uzņēmumam Ruskor International Company Ltd., kas veic darbības Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas valdības labā un kura patiesais labuma guvējs ir Ri Song-Hyuok.

Saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 5. pantu, ja attiecībā uz sankciju subjektu noteikti finanšu ierobežojumi, fiziskajām un juridiskajām personām ir pienākums veikt šādas darbības:

1) iesaldēt visus finanšu līdzekļus un finanšu instrumentus, kas ir sankciju subjekta īpašumā, valdījumā vai kontrolē;

2) liegt sankciju subjektam piekļuvi finanšu līdzekļiem un finanšu instrumentiem;

3) nesniegt sankciju subjektam starptautiskajās vai nacionālajās sankcijās noteiktos finanšu pakalpojumus.