Līdzfinansē ES un NAP 2027 logo

Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai projekts Nr. ĀM/RPVP/2024/3

Statuss: Īstenošanā

 • Projekta mērķis

  • Mācību mērķis ir amatpersonu profesionālās kvalifikācijas paaugstināšana, lai nodrošinātu vienotu Šengenas vīzu izsniegšanas praksi visās Latvijas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās, stingri piemērojot Šengenas acquis prasības, lai samazinātu nelegālās imigrācijas risku, kā arī risku Šengenas dalībvalstu sabiedriskajai kārtībai, iekšējai drošībai vai sabiedrības veselībai.
 • Projekta īstenošanas periods

  • 01.04.2024.–31.12.2026.

 • Projektu īsteno Ārlietu ministrija
 • Projekta budžets

  • Kopējais budžets – 314 000 EUR, no kura:
   • Eiropas Savienības līdzfinansējums – 235 500 EUR;
   • Valsts budžeta līdzfinansējums – 78 500 EUR.
 • Projektā plānotie pasākumi

  • konsulāro amatpersonu mācības Polijā, Varšavā 2024. gadā;
  • pārstāvniecību, kurās tiek izsniegtas vīzas, vietējo līgumdarbinieku-lietvežu mācības Latvijā, Rīgā 2025. gadā;
  • konsulāro amatpersonu mācības Īrijā, Dublinā 2025. gadā;
  • konsulāro amatpersonu mācības Turcijā, Ankarā 2026. gadā.