Latvija ANO Drošības padomē 2026-2027

Latvija aktīvi iesaistās ANO dienaskārtības jautājumos, sniedzot savu pieredzi un ekspertīzi. Latvija ir bijusi ievēlēta nozīmīgās ANO struktūrās, kā Cilvēktiesību padome, Ekonomisko un sociālo lietu padome, un Miera veidošanas komisijā.

Latvija nekad nav bijusi ANO Drošības padomes dalībvalsts. Tā ir par starptautisko mieru un drošību atbildīgā ANO struktūra, kurā darbojas piecas pastāvīgās dalībvalstis (Apvienotā Karaliste, ASV, Francija, Krievija, Ķīna) un desmit dalībvalstis, kuras ievēl uz divu gadu termiņu. ANO Drošības padomes lēmumi ir saistoši visām ANO dalībvalstīm.

2011. gadā saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu Latvija pieteica kandidatūru ANO Drošības padomes vēlēšanās 2025. gadā dalībai 2026.–2027. gadā. Latvijas kandidēšana ANO DP ir viens no ārpolitikas ilgtermiņa mērķiem, kas minēts arī Nacionālajā Attīstības plānā 2027. gadam.

Vēlēšanas paredzētas 2025. gada jūnijā Ņujorkā un, lai Latvija tiktu ievēlēta, ir nepieciešams iegūt 2/3 ANO dalībvalstu atbalstu.

Raksti
Kontakti

Latvijas Republikas Pastāvīgā pārstāvniecība Apvienoto Nāciju Organizācijā Ņujorkā

#LatviaUNSC
latviaunsc.mfa.gov.lv