Saulriets
LV

Logotipa aprisēs paslēpti burti: LV – Latvija

Saule

Atsevišķi elementi veido latviešu tautas rakstu zīmi,
kas simbolizē sauli

Puzle

Attēls pakāpeniski veidojas no mazākiem raksta elementiem,
simbolizējot domu, ka nozīmīgas idejas un lieli centieni
bieži izriet no viena sākotnēja soļa

Loks

Burta C veidā izliektā kontūra, kas iekļauj vārdu “LATVIJA”,
vēršot uzmanību logo centrālajam elementam,
atgādina ANO Drošības padomes pakavveida galdu

  

Vizuālā identitāte un dizains: Renāte Beķere