Ziņas NB8
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu (NB8) juridisko direkciju vadītāji diskutē par starptautisko tiesību aktualitātēm

2023. gada 7. jūnijā Briselē, Beļģijā, Ārlietu ministrijas Juridiskās direkcijas vadītāja Kristīne Līce atklāja Baltijas un Ziemeļvalstu (NB8) sadarbības formātā rīkoto Ārlietu ministriju juristu sanāksmi. Sanāksme tika organizēta, lai ar Baltijas un Ziemeļvalstu kolēģiem pārrunātu aktuālos starptautisko tiesību jautājumus.

Viena no Latvijas prioritātēm NB8 sadarbības formātā ir noteikumos balstītas starptautiskās kārtības stiprināšana. Baltijas un Ziemeļvalstu sadarbība ir būtiska nākotnes izaicinājumos starptautisko tiesību kontekstā.

Sanāksmē par Apvienoto Nāciju Organizācijas Starptautisko tiesību komisijas (International Law Commission) 74. sesijas aktuālajiem jautājumiem dalījās Starptautisko tiesību komisijas Redakcijas komitejas priekšsēdētājs un profesors starptautiskajās publiskajās tiesībās Londonas Universitātes koledžā Mārtiņš Paparinskis. Īpaša uzmanība tika veltīta starptautiskajās tiesībās šobrīd aktuālajām tēmām – valstu amatpersonu imunitātei, valstu pēctecībai saistībā ar valstu atbildību, valstu atbildībai attiecībā uz jūras līmeņa paaugstināšanos, starptautisko strīdu risināšanai starp starptautiskām organizācijām, pirātisma un bruņotu laupīšanu novēršanai un apkarošanai jūrā.

Sanāksmes laikā NB8 valstu pārstāvji neformāli diskutēja par jautājumiem saistībā ar valstu atbildību, starptautisko tiesu procesiem un kritiskās infrastruktūras aizsardzības juridiskajiem aspektiem ārpus teritoriāliem ūdeņiem. NB8 dalībvalstis īpaši uzsvēra valstu atbildības jautājumu attiecībā uz starptautiski prettiesisku rīcību un pauda nostāju, ka šāda prettiesiska darbība apdraud noteikumos balstītu starptautisko kārtību.

 

Informācijai

NB8 (Nordic-Baltic Eight) ir reģionālais sadarbības formāts starp līdzīgi domājošām valstīm – Dāniju, Igauniju, Somiju, Islandi, Latviju, Lietuvu, Norvēģiju un Zviedriju. 2023. gadā Latvija uzņēmās vadošo lomu sadarbības koordinācijā.