Ziņas
Parlamentārā sekretāre Briselē 2022. gada 20. maijā

2022. gada 20. maijā Briselē Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica piedalījās Eiropas Savienības (ES) Ārlietu padomes sanāksmē par attīstības sadarbības jautājumiem. Padomes galvenais darba kārtības jautājums bija Krievijas agresijas pret Ukrainu globālā ietekme, jo īpaši uz pārtikas nodrošinājumu pasaulē. 

Parlamentārā sekretāre uzsvēra, ka “Krievija ir atbildīga par globālās pārtikas krīzes radīšanu. Krievijas karaspēks sistēmiski iznīcina Ukrainas lauksaimniecības un transporta infrastruktūru, kā arī bloķē Ukrainas ostas Melnajā jūrā.” Līdz jūlija beigām no Ukrainas nepieciešams eksportēt 20 miljonu tonnu graudu.

Z. Kalniņa-Lukaševica akcentēja nepieciešamību steidzami atjaunot Ukrainas lauksaimniecisko ražošanu. Šī ir tikai viena no jomām, kur Krievijas agresija radījusi katastrofālas sekas. Latvija aicina Komisiju izveidot juridisko ietvaru, kas ļautu konfiscēt Krievijas iesaldētos līdzekļus, lai tos izmantotu Ukrainas atjaunošanai.

Tikpat svarīgi ir nekavējoties veicināt Ukrainas lauksaimniecības produktu eksportu. Parlamentārā sekretāre atzinīgi novērtēja Eiropas Komisijas izstrādāto rīcības plānu Ukrainas lauksaimniecības produktu eksportam uz ES valstīm un globālajiem tirgiem. Rīcības plāns paredz nodrošināt papildus transportlīdzekļus, palielināt loģistikas tīklu un infrastruktūras kapacitāti, atvieglot muitas un citu inspekciju procedūras, kā arī uzglabāt graudus ES teritorijā. Parlamentārā sekretāre apliecināja Latvijas gatavību iesaistīties.

Sanāksmē notika arī neformāla viedokļu apmaiņa ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Augsto komisāru bēgļu jautājumos Filipo Grandi (Filippo Grandi) par aktuālajām krīzēm pasaulē, t.sk. Ukrainā, Afganistānā un Jemenā. Pasaulē šobrīd ir vairāk nekā 84 miljoni piespiedu pārvietotu personu un 48.9 miljoni cilvēku, kas cieš badu. 60% no visiem pasaulē izsalkušajiem cilvēkiem (ap 811 miljoni) dzīvo konfliktu vai vardarbības skartos reģionos.

 Informācijai:

ES Ārlietu padomes attīstības sadarbības formātā tiek izskatīti attīstības sadarbības un humānās palīdzības jautājumi. Sanāksmes vada ES augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos Žuzeps Borels (Josep Borrell).