Ziņas Atbalsts Ukrainai
Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica tikās ar Ukrainas Darba devēju federācijas (Federation of Employers of Ukraine – FEU) delegāciju

2022. gada 18. maijā Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica tikās ar Ukrainas Darba devēju federācijas (Federation of Employers of Ukraine FEU) delegāciju. Z. Kalniņa-Lukaševiča apliecināja solidaritāti ar Ukrainu un uzsvēra, ka Latvija turpinās sniegt visa veida atbalstu Ukrainai.

Ukrainas Darba devēju federācijas prezidents Ruslans Iljičovs (Руслан Іллічов) izteica lielu pateicību par Latvijas atbalstu Ukrainai un aicināja Latviju iesaistīties tās pēckara rekonstrukcijā. Tāpat arī Ruslans Iljičovs akcentēja, ka tiek ļoti novērtēts, ka Latvija ir viena no lielākajām Ukrainas atbalstītājām gan absolūtā finanšu izteiksmē, gan vērtējot procentuāli no IKP. 

Parlamentārā sekretāre apliecināja, ka ne tikai valdība, bet visa Latvijas sabiedrība, ieskaitot uzņēmējus un pilsoniskās sabiedrību, ir mobilizējusies, lai atbalstītu Ukrainu.  Ņemot vērā Ukrainas uzņēmēju un ražotāju darbu jaunajos kara apstākļos, tikšanās laikā tika pārrunātas iespējas Latvijas un Ukrainas ekonomiskās sadarbības veicināšanai, jauniem sadarbības virzieniem un jauniem risinājumiem eksporta veicināšanai.

Parlamentārā sekretāre aicināja definēt tieši aktuālajām vajadzībām atbilstošās prioritātes sadarbībai ekonomikas jomā, atbalstā uzņēmējdarbības pārstrukturēšanai un eventuālās sadarbības veidošanā ar Latviju. “Mēs vēlamies turpināt sniegt atbalstu attīstības sadarbības politikas ietvaros, kā arī esam gatavi iesaistīties Ukrainas rekonstrukcijas projektu īstenošanā. Tādēļ svarīgi izveidot ciešu sadarbību, kas atbilst labākajai praksei un dod pārliecību par efektīvāko un Ukrainas vajadzībām atbilstošo atbalsta pasākumu izvēli,” uzsvēra Z. Kalniņa-Lukaševica.

Ukrainas sarunu partneri informēja par plāniem restrukturizēt pārstrādes sektorus un ražot produktus ar lielāku pievienoto vērtību, pārorientēties uz Eiropas tirgu, kā arī aicināja dalīties ar Latvijas pieredzi. Tāpat arī tika pausta interese sadarbības veidošanai ar Latviju ražošanas jomā, tostarp daļēji vai uz laiku pārnesot atsevišķus ražošanas procesus ārpus Ukrainas. Tika pārrunātas iespējas nepieciešamo lēmumu pieņemšanai ES līmenī, kas ļautu palielināt Ukrainas preču eksporta apjomu uz ES.

Sarunā piedalījās arī Ukrainas vēstnieks Latvijā Oleksandrs Miščenko (Olexandr Mischenko), Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore Līga Meņģelsone un ģenerāldirektores vietniece, starptautisko un ES lietu eksperte Inese Stepiņa.

Šī ir FEU pirmā ārvalstu vizīte kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā šī gada 24. februārī.

Informācijai:

Ukrainas Darba devēju federācija (FEU) ir dibināta 2002. gadā, lai pārstāvētu un aizsargātu uzņēmējdarbības intereses Ukrainā un starptautiskā mērogā. FEU apvieno vairāk nekā 140 nozaru un reģionālās darba devēju organizācijas, kas pārstāv svarīgākās Ukrainas ekonomikas nozares, piemēram, mašīnbūvi, metalurģiju, autobūvi, aviācijas un aizsardzības rūpniecību, lauksaimniecību, ķīmisko rūpniecību, IT, medijus, enerģētiku, medicīnas un mikrobioloģisko rūpniecību u.c.