Zanda Kalniņa-Lukaševica

2021. gada 11. oktobrī Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica attālināti piedalījās Eiropas Savienības (ES) Ārlietu padomes attīstības sadarbības jautājumos sanāksmē par Afganistānu. Ārpuskārtas sanāksme tika sasaukta, lai pārrunātu strauji pieaugošo humāno krīzi Afganistānā un vienotu ES pieeju tās risināšanai.

Sanāksmes dalībnieki sprieda, kā novērst valsts sabrukumu un plašu humāno krīzi, izvairoties no Taliban režīma leģitimizēšanas. Afganistānā strauji pasliktinās humānā un cilvēktiesību situācija.

Z. Kalniņa-Lukaševica atzīmēja, ka pieaug grupējuma Taliban izvērstā  vardarbība un ISIL teroristisko uzbrukumu apjoms, kā arī nopietni cilvēktiesību pārkāpumi Afgansitānā. Parlamentārā sekretāre pauda atbalstu vienotai ES pieejai Afganistānas humānās krīzes risināšanai.

“Koordinēta ES atbilde ir būtiska, un ir jādara  viss iespējamais, lai palīdzība nonāktu pie visneaizsargātākajām sabiedrības grupām, īpaši sievietēm un meitenēm. Vienlaikus ir svarīgi nodrošināt, lai tā nesniegtu netiešu atbalstu grupējumam Taliban. Papildus humānajai palīdzībai Afganistānas iedzīvotājiem, svarīgi investēt Afganistānas kaimiņvalstu, tostarp Centrālāzijas reģiona, noturībā, lai ierobežotu potenciālās krīzes sekas reģionā,” sacīja Z. Kalniņa-Lukaševica. 

 ES Ārlietu padomes attīstības sadarbības formātā tiek izskatīti attīstības sadarbības un humānās palīdzības jautājumi. Sanāksmes vada ES Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos.