Ziņas

2021. gada 21. oktobrī Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica piedalījās biedrības “Ar pasaules pieredzi Latvijā” organizētā videokonferencē “Digitālā migrācija: Darbs. Nākotne. Kopiena”.

Konferences atklāšanā Z. Kalniņa-Lukaševica atzīmēja, ka globālās pandēmijas apstākļos visa pasaule saskaras ar jauniem izaicinājumiem darba tirgū, kur viens no būtiskākajiem ir darba tirgus transformācija, pārejot uz attālināto darbu. Pastāv uzskats, ka šīs izmaiņas ir īstermiņa risinājumi krīzes pārvarēšanai, tomēr uzņēmēju un darba devēju aptaujas liecina, ka arī pēc pandēmijas liela daļa uzņēmumu turpinās darbu attālinātā formātā. “Latvija nav izņēmums, un tas, cik gatavi būsim pieņemt jaunos izaicinājumus un pielāgoties jaunajiem apstākļiem, lielā mērā noteiks valsts tālāko ekonomisko attīstību, tajā skaitā kalpos par stimulu plašākai diasporas piesaistei un remigrācijai,” sacīja parlamentārā sekretāre. 

Jau šī gada martā Diasporas konsultatīvā padome pieņēma rezolūciju, izvirzot mērķi apvienot pilsoniskos un valstiskos pūliņus un radīt inovatīvu modeli attālinātā darba regulējumam, kas būtu salāgots ar starptautisko, Eiropas un nacionālo nodokļu likumdošanu. Mērķa īstenošanai DKP paspārnē tika izveidota darba grupa attālināta darba vides veicināšanai Latvijā, un šī konference iepazīstinās ar tās darba rezultātiem un izvirzīs tālākos mērķus un uzdevumus, pauda Z. Kalniņa-Lukaševica.

Lai varētu veidot analīzē balstītu rīcībpolitiku, pēc Ārlietu ministrijas iniciatīvas Latvijas Universitātes Diasporas un migrācijas pētījumu centrs šogad ir izstrādājis pētījumu “Attālinātais darbs kā cilvēkkapitāla piesaistes iespējas Latvijas attīstībā”. Pētījuma rezultāti jau šobrīd ļauj secināt, ka 29% aptaujāto uzņēmumu uzskata, ka visi šobrīd attālināti strādājošie to varētu turpināt arī pēc pandēmijas un vēl 16% uzskata, ka vismaz puse strādājošo varētu turpināt darbu attālinātā režīmā, uzsvēra parlamentārā sekretāre. “Šie skaitļi liecina, ka uzsāktās iniciatīvas ir jāturpina, lai savlaicīgi adaptētos un vadītu darba tirgus transformācijas procesu,“ sacīja Z. Kalniņa-Lukaševica.

Ārlietu ministrija kopā ar Latvijas Universitātes Diasporas un migrācijas pētījumu centru jau novembrī organizēs pētījuma “Attālinātais darbs kā cilvēkkapitāla piesaistes iespējas Latvijas attīstībā” rezultātu prezentāciju un diskusiju par turpmākajiem soļiem politikas un normatīvās bāzes pilnveidei šai jomā.