Diasporai Ziņas
Tikšanās ar EJ

2022. gada 6. jūlijā Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstniece diasporas jautājumos Elita Gavele tikās ar Eiropas Jauniešu biedrības (EJ) pārstāvjiem – priekšsēdi Ernestu Baronu, vicepriekšsēdētāju Laimu Krauli, sociālo mediju koordinatori Paulu Ozoliņu, valdes vecāko Rasu Šķērstiņu un sporta festivāla “Olimpiskais Lāčplēsis” vadītāju Zani Dravanti.

Tikšanās laikā tika apspriesti plānotie pasākumi, diasporas atbalsta projekti, kā arī ciešākas sadarbības iespējas.

Vēstniece atzinīgi novērtēja EJ organizēto Eiropas latviešu sporta festivālu Olimpiskais Lāčplēsis”, kas ik gadu pulcē kuplu diasporas pārstāvju skaitu dažādās Eiropas valstīs. EJ pārstāvji atzina, ka sporta festivāls ir populārs, un tam ir liela rezonanse diasporā.

Diskutējot par vēlēšanām, E. Gavele izteica gandarījumu par EJ iesaisti Saeimas vēlēšanās. Šogad biedrība rīko pasākumu ciklu Eiropā, lai veicinātu jauniešu pilsonisko aktivitāti un skaidrotu jauniešiem vēlēšanu nozīmi un katras balss vērtību Saeimas vēlēšanās.