TJI

2021. gada 27. oktobrī, Ārlietu ministrijas valsts sekretārs Andris Pelšs tikās ar Polijas ārlietu ministra vietnieku, Trīs jūru iniciatīvas (TJI) nacionālo koordinatoru Pavelu Jabloņski (Paweł Jabłoński). Sarunu partneri pārrunāja TJI aktualitātes, Latvijas un Polijas divpusējo sadarbību, kā arī aktuālos ārpolitikas jautājumus.  

Valsts sekretārs uzsvēra, ka 2022. gada vasarā Rīgā notiks TJI samits un biznesa forums. Šobrīd jau uzsākts sagatavošanās darbs sekmīgai samita norises nodrošināšanai.

“Latvija Trīs jūru iniciatīvas samita un biznesa foruma ietvaros turpinās akcentēt investīciju piesaistes nozīmi reģionā, lai attīstītu transporta, enerģētikas un digitālā sektora infrastruktūru ilgtspējīgā un iekļaujošā veidā. Tādējādi veicināsim reģiona ekonomisko izaugsmi un noturību, kā arī stiprināsim ES līmeņa kohēziju un transatlantiskās sadarbības saites,” teica A. Pelšs.

P. Jabloņskis pauda pateicību Latvijai par samita un biznesa foruma rīkošanas pienākumu pārņemšanu un apstiprināja Polijas gatavību atbalstīt Latviju organizācijas procesā.

Sarunu partneri bija vienisprātis par TJI stratēģisko un ģeopolitisko nozīmi, nepieciešamību veicināt tās atpazīstamību, kā arī stratēģisko partneru un citu līdzīgi domājošo valstu iesaisti. Sarunā tika akcentēta visu TJI valstu, ASV, kā arī privāto investoru iesaistes nozīme TJI Investīciju fondā.

 

Informācijai

2016. gadā dibinātā Trīs jūru iniciatīva ir reģionāla ekonomiskās sadarbības platforma, kas veidota ar mērķi īstenot fiziskās infrastruktūras projektus, lai veicinātu reģiona savienojamību enerģētikas, transporta un digitalizācijas jomā. Iepriekšējās valstu vadītāju sanāksmes ir notikušas Horvātijā (2016), Polijā (2017), Rumānijā (2018) un Slovēnijā (2019), Igaunijā (2020), Bulgārijā (2021). TJI veido 12 ES valstis, kas ģeogrāfiski novietotas ap Adrijas, Baltijas un Melno jūru: Austrija, Bulgārija, Čehija, Horvātija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Polija, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Ungārija. Trīs jūru iniciatīvas stratēģiskie partneri ir ASV, Vācija un Eiropas Komisija.

TJI Investīciju fonds ir dibināts ar mērķi attīstīt spēcīgu reģionālo ekonomiku, sniedzot platformu stratēģiski nozīmīgu infrastruktūras projektu īstenošanai. Investīciju fonda struktūra paredz iespēju piedalīties gan privātajiem, gan institucionālajiem investoriem, kā arī starptautiskajām finanšu institūcijām. 2021. gada 16. septembrī TJI Investīciju fondam oficiāli pievienojās “Attīstības finanšu institūcija ALTUM”.

2021. gada 8.–9. jūlijā Bulgārijas galvaspilsētā Sofijā norisinājās Trīs jūru iniciatīvas samits un biznesa forums. Latviju tajā pārstāvēja Valsts prezidents Egils Levits. Samitā piedalījās arī TJI stratēģiskie partneri: ASV, Vācija un Eiropas Komisija, kā arī augsta līmeņa pārstāvji no Francijas, Lielbritānijas un Japānas. Tas apliecina pieaugošo interesi par TJI arī ārpus reģiona. Sofijas samita laikā Latvijas Valsts prezidents oficiāli paziņoja, ka 2022. gada vasarā TJI samits un biznesa forums notiks Rīgā.