Ziņas

2021. gada 20. septembrī Ārlietu ministrijas valsts sekretārs Andris Pelšs akreditācijas vizītēs pieņēma jauno Izraēlas vēstnieci Šāronu Rapaportu Palgi (Sharon Rappaport Palgi) un Azerbaidžānas vēstnieku Elnuru Sultanovu (Elnur Sultanov), kā arī tiešsaistē atvadījās no Ēģiptes vēstnieka Alā Hegāzī (Alaa Hegazy).

Tikšanās laikā ar Izraēlas vēstnieci valsts sekretārs atzinīgi novērtēja divpusējo attiecību attīstību un ciešās saiknes starp abu valstu iedzīvotājiem. Izraēlas vēstniece apliecināja, ka savā darbā īpaši pievērsīsies politiskā dialoga stiprināšanai un ekonomiskās sadarbības intensificēšanai, sevišķi augstas pievienotās vērtības un inovāciju jomās. Sarunu partneri pauda interesi turpināt sadarbību starptautiskajās organizācijās un gatavoties pasākumiem, lai atzīmētu abu valstu diplomātisko attiecību nodibināšanas 30. gadadienu, kas gaidāma 2022. gada janvārī. Tikšanās laikā Izraēlas vēstniece stāstīja par aktualitātēm Izraēlā un Tuvo Austrumu reģionā, informējot par Izraēlas pēdējā laika centieniem veicināt uzticību Izraēlas un palestīniešu attiecībās, lai mazinātu drošības situācijas eskalācijas riskus.

Tiekoties ar Azerbaidžānas vēstnieku, tika pārrunātas abu valstu divpusējās attiecības, Eiropas Savienības (ES) un Azerbaidžānas attiecību aktualitātes, kā arī situācija Dienvidkaukāza reģionā. Vēstnieks norādīja, ka Latvija ir stratēģisks un svarīgs partneris, un Azerbaidžāna augstu vērtē Latvijas nemainīgi sniegto atbalstu tās teritoriālajai integritātei. E. Sultanovs pauda apņemšanos stiprināt abu valstu attiecības, jo īpaši izceļot sadarbību ekonomikā, kultūrā un dažāda līmeņa kontaktu veidošanā. Valsts sekretārs atzīmēja, ka ar Azerbaidžānu ir izveidojies labs un regulārs politiskais dialogs un sadarbība ekonomikā, ko jāturpina attīstīt. A. Pelšs uzsvēra Latvijas gatavību arī turpmāk dalīties ar Azerbaidžānu reformu pieredzē, lai stiprinātu Azerbaidžānas un ES sadarbību.

Tiešsaistē atvadoties no Ēģiptes vēstnieka, valsts sekretārs pateicās par vēstnieka ieguldījumu Latvijas un Ēģiptes divpusējo attiecību stiprināšanā. Amatpersonas atzinīgi novērtēja divpusējo politisko konsultāciju mehānismu starp ārlietu resoriem. Ēģiptes vēstnieks aicināja nākamās politiskās konsultācijas organizēt klātienē Kairā. Valsts sekretārs apliecināja Latvijas vēlmi turpināt attīstīt sadarbību ar Ēģipti, it īpaši informācijas un komunikāciju tehnoloģiju sektorā, kā arī izglītības un zinātnes jomās. Ēģiptes vēstnieks atzīmēja, ka Latvija jau ir ieguvusi atpazīstamību Ēģiptes studentu vidū, aicinot Latvijas augstskolas apsvērt filiāles atvēršanu Ēģiptē. Tāpat sarunu partneri apsprieda iespējas, ko sadarbībai sniedz ES un Ēģiptes dialogs atjaunotās ES Dienvidu kaimiņu politikas kontekstā. Tas dod iespēju arī Latvijai iesaistīties reģiona aktuālāko problēmu, piemēram, neregulārās migrācijas un klimata izmaiņu radīto seku risināšanā.