Valsts prezidents pasniedz akreditācijas vēstuli Latvijas vēstniekam Kanādā Kasparam Ozoliņam

2021. gada 14. decembrī Latvijas Valsts prezidents Egils Levits svinīgā ceremonijā Rīgas pilī pasniedza akreditācijas vēstuli nākamajam Latvijas Republikas ārkārtējam un pilnvarotajam vēstniekam Kanādā Kasparam Ozoliņam.

K. Ozoliņš darba gaitas Ārlietu ministrijā sāka 1994. gadā. Strādājis Starptautisko organizāciju departamentā, Drošības politikas nodaļā, vadījis Krievijas nodaļu un Drošības politikas departamentu. Strādājis Latvijas vēstniecībās Zviedrijā un ASV, bijis Latvijas valdības pilnvarotais pārstāvis trīspusējā Latvijas-Krievijas-EDSO komisijā un Valsts kancelejas direktora vietnieks hibrīdapdraudējuma novēršanas jautājumos.

K. Ozoliņš bijis Latvijas vēstnieks Čehijā, Horvātijā un Dānijā. Kopš 2019. gada vadījis Drošības politikas un starptautisko organizāciju direkciju.

Vēstnieks studējis Latvijas Universitātē, ieguvis vēstures maģistra grādu. Pilnveidojis zināšanas Eiropas drošības politikas kursos Eiropas Padomē un Dž. Māršala centrā Vācijā. Stažējies Zviedrijas Aizsardzības pētījumu institūtā.

K. Ozoliņš amatā nomaina vēstnieku Kārli Eihenbaumu, kurš pārstāvēja Latvijas intereses Kanādā kopš 2016. gada.