Ziņas Atbalsts Ukrainai
Latvija atbalsta Ukrainu

2024. gada 10. aprīlī Ukrainas Augstākā Rada ratificēja Latvijas valdības un Ukrainas Ministru kabineta līgumu par tehnisko un finansiālo sadarbību.  

Līgums sniedz juridisko ietvaru Latvijas attīstības sadarbības programmu un rekonstrukcijas projektu īstenošanai Ukrainā, kā arī atvieglos tehniskās un finansiālās palīdzības sniegšanu Ukrainai. Līgums paredz arī dažāda veida atvieglojumus rekonstrukcijas projektu ieviesējiem, piemēram, palīdzības projektu ievestās preces un sniegtie pakalpojumi tiks atbrīvoti no nodokļiem, tiks izsniegtas licences preču pagaidu importam, kā arī ekspertiem tiks piemēroti atvieglojumi uzturēšanās laikā Ukrainā.

Saskaņā ar līgumu visi Latvijas ieviestie rekonstrukcijas projekti tiks reģistrēti Ukrainas Ministru kabineta sekretariātā. 

Informācijai

Latvijas valdība līgumu apstiprināja 2023. gada 28. novembrī.

Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska (Volodymyr Zelenskyy) vizītes laikā Latvijā 2024. gada 11. janvārī līgumu parakstīja Latvijas un Ukrainas ārlietu ministri.

Kopš 2022. gada Latvija iesaistās Ukrainas rekonstrukcijā, atjaunojot sociālo infrastruktūru, mājokļus un sniedzot psiholoģisko atbalstu karā cietušām sievietēm. Latvija iesaistīsies Ukrainas rekonstrukcijā arī turpmākajos gados. 2024. gadā Ukrainas rekonstrukcijai no valsts budžeta līdzekļiem piešķirs 5,4 milj. eiro.