Ziņas NB8
Par ANO jautājumiem atbildīgo departamentu direktoru sanāksme

2023. gada 28. novembrī Ārlietu ministrija organizēja ikgadējo Baltijas un Ziemeļvalstu (Nordic-Baltic Eight, NB8) par ANO jautājumiem atbildīgo departamentu direktoru sanāksmi, lai pārrunātu aktualitātes un ciešāku koordināciju daudzpusējās sadarbības jomā.

Balstoties uz līdzšinējo veiksmīgo sadarbību NB8, diskusijās būtiska uzmanība veltīta kopīgajiem centieniem vērsties pret Krievijas agresiju Ukrainā starptautisko organizāciju ietvaros. Tostarp tika pārrunātas NB8 prioritātes ANO Ģenerālajā asamblejā un Drošības padomē, kā arī gatavošanās 2024. gada ANO Nākotnes samitam (Summit of the Future).

NB8 valstu pārstāvji tika iepazīstināti ar Latvijas kandidatūras ANO Drošības padomes 2025. gada vēlēšanās kampaņas aspektiem.

2023. gadā NB8 sadarbību koordinē Latvija, prioritāri uzsverot noteikumos balstītas starptautiskās kārtības, militārās drošības, atturēšanas un noturības stiprināšanu. Arī starptautiskajās organizācijās, tai skaitā ANO, NB8 valstis regulāri sadarbojas kopīgu mērķu un prioritāšu virzīšanā.