Sankcijas Ziņas Atbalsts Ukrainai
K.Līce Sankciju koordinācijas padomes 10.sēdē

2022. gada 14. decembrī Ārlietu ministrija rīkoja Sankciju koordinācijas padomes desmito sēdi, kurā galvenā uzmanība tika veltīta sankcijām, kas noteiktas pret Krieviju, un konceptuālā ziņojuma “Par Eiropas Savienības tiesību aktos atļautajiem izņēmumiem sankciju piemērošanā un Latvijas kompetentajām iestādēm šo izņēmumu piemērošanā” izstrādes gaitai.

Padomes priekšsēdētāja, Ārlietu ministrijas Juridiskās direkcijas vadītāja Kristīne Līce informēja sēdes dalībniekus par aktualitātēm sankcijās, kas noteiktas pret Krieviju. Finanšu un kapitāla tirgus komisija un Finanšu izlūkošanas dienests sniedza īsas prezentācijas par sankciju apiešanas tendencēm. Ārlietu ministrijas pārstāve atgādināja, ka Eiropas Savienības turpina noteikt jaunas sankcijas pret Krievijas personām, taču īpaša uzmanība jāpievērš jau esošo sankciju efektīvai un vienveidīgai piemērošanai visā Eiropas Savienībā.

Sēdē tika norādīts, ka notiek darbs konceptuālā ziņojuma “Par Eiropas Savienības tiesību aktos atļautajiem izņēmumiem sankciju piemērošanā un Latvijas kompetentajām iestādēm šo izņēmumu piemērošanā” izstrādē. Šobrīd tiek saņemti un apkopoti iesaistīto institūciju atzinumi.  

Ārlietu ministrija pateicās sadarbības partneriem par atbildīgu pieeju Eiropas Savienības sankciju ievērošanā un spēju konstruktīvi reaģēt uz līdz šim nepieredzēti ātrajām un plašajām sankcijām, kuras Eiropas Savienība noteica pēc Krievijas prettiesiskā militārā iebrukuma Ukrainā, kā arī īpaši izcēla Padomes locekļu sadarbību sarežģītu problēmu risināšanā.

Plašāka informācija par sankciju jautājumiem ir pieejama Ārlietu ministrijas tīmekļvietnes sadaļā “Sankcijas”. Lai regulāri saņemtu informāciju par aktualitātēm sankciju jomā, aicinām pierakstīties jaunumiem, sūtot pieprasījumu uz Ārlietu ministrijas informatīvā e-pasta adresi: sankcijas@mfa.gov.lv.