Sankcijas Ziņas

2021. gada 11. oktobrī Ārlietu ministrija tiešsaistē rīkoja Sankciju koordinācijas padomes kārtējo sēdi, kurā galvenā uzmanība tika veltīta jautājumam par Eiropas Savienības noteikto sankciju pret Krieviju un Baltkrieviju īstenošanu un to ietekmi uz Latvijas ekonomiku. Padomes dalībnieki apsprieda arī ārvalstu šķīrējtiesu nolēmumu atzīšanu un izpildi Latvijā, ja ārvalsts šķīrējtiesa lēmusi piedzīt zaudējumus, kas radušies, ievērojot Latvijai saistošās starptautiskās sankcijas.

Plašāka informācija par sankcijām atrodama Ārlietu ministrijas mājaslapas sadaļā “Sankcijas”. Lai regulāri saņemtu informāciju par aktualitātēm sankciju jomā, aicinām pierakstīties jaunumiem, sūtot pieprasījumu uz Ārlietu ministrijas informatīvo e-pastu: sankcijas@mfa.gov.lv.