Izstādes

Š. g. 14. jūnijā plkst. 11:00 Rīgas Domē, K. Valdemāra ielā 3, bijušajā Ārlietu ministrijas ēkā tiks atklāta izstāde "Latvijas Ārlietu ministrijas darbinieki deportācijās un represijās pēc 1940. gada okupācijas". Izstādi atklās ārlietu ministrs Indulis Bērziņš, klātesošos uzrunās Rīgas Domes priekšsēdētāja vietniece Inese Vaidere un Vēsturnieku komisijas priekšsēdētājs profesors Andris Caune.

Izstāde ir veltīta Latvijas diplomātiem, kuri pēc 1940. gada 17. jūnija, pamatojoties uz okupētājvalsts PSRS likumdošanas aktiem, tika arestēti, izsūtīti, nošauti. Izstādē Ārlietu ministrijas arhīvs vēlas parādīt represēto ārlietu dienesta darbinieku likteņus, skatot viņu dzīves gājumu līdz arestam vai izsūtīšanai un, pretstatā tam, PSRS represīvo iestāžu sagatavotos pamatojumus apcietināšanai, apsūdzības rakstus, sevišķās apspriedes lēmumus, izziņas par nāvi un citus dokumentus. Ekspozīciju papildinās fotogrāfijas pirms un pēc aresta. Izstādē būs izlasāma 51 ārlietu dienesta darbinieka īsa biogrāfija.

Okupācijas varas represijas tika vērstas pret visiem brīvvalsts politiskajiem un sabiedriskajiem darbiniekiem. Vairāki ievērojami Latvijas politiskie darbinieki savā laikā bija ārlietu dienestā, šajā izstādē viņi tiek parādīti saistībā ar ārlietu dienestu, piemēram, bijušais Ministru prezidents un ārlietu ministrs Hugo Celmiņš (nošauts 1941. gada 30. jūlijā Maskavā), Valsts prezidents un ārlietu ministrs Kārlis Ulmanis (miris 1942. gada 20. septembrī ieslodzījumā).

Vairāk kā puse no visiem represētajiem ārlietu darbiniekiem tika izsūtīti 1941. gada 14. jūnijā. Vairāki (apmēram sestā daļa) arestēti jau pirms 14. jūnija deportācijas, daži pēc kara beigām, viens izsūtīts 1949. gada 25. martā. Nāvessods nošaujot izpildīts 11 ārlietu dienesta darbiniekiem. Lielākā daļa deportēti 14. jūnijā, daudzi miruši jau 1941. gada beigās un 1942. gadā. Tikai sestā daļa ir nodzīvojusi ilgāk par četrdesmitajiem gadiem. Galvenās izsūtījumu vietas Soļikamska, Usoļjes soda nometnes Molotovas apgabalā, Vjatkas soda nometnes Kirovas apgabalā.

Izstādi papildinās plašs skaidrojošais materiāls. No š. g. 27. jūnija izstāde būs skatāma Kara muzejā.

Uzmanību žurnālistiem!

Izstādes atklāšanā foto, video iespēja.