NB8 Ziņas Atbalsts Ukrainai
Rīgā tiekas Baltijas valstu un Ziemeļvalstu Austrumeiropas un Krievijas direktori

2023. gada 21. septembrī Ārlietu ministrijā notika Baltijas valstu un Ziemeļvalstu (Nordic-Baltic Eight, NB8) Austrumeiropas un Krievijas direktoru sanāksme.

Sanāksmē īpaša uzmanība tika pievērsta nepieciešamā atbalsta sniegšanai Ukrainai, tai skaitā Ukrainas integrācijas procesam Eiropas Savienībā. NB8 valstis pauda nemainīgu un nelokāmu atbalstu Ukrainas suverenitātei, neatkarībai un teritoriālajai integritātei tās starptautiski atzītajās robežās, kā arī bija vienotas par aktīvas koordinācijas turpināšanu Baltijas un Ziemeļvalstu formātā.

Tika apspriesta Krievijas agresija pret Ukrainu un veidi, kā turpināt izdarīt spiedienu uz Krieviju, lai tā pārtrauktu karadarbību. “Ir būtiski turpināt Krievijas un Baltkrievijas izolāciju starptautiskajās organizācijās, turpināt darbu sankciju apiešanas novēršanā, kā arī veicināt globālo partneru atbalstu Ukrainai,” uzsvēra Pirmo divpusējo attiecību departamenta direktors Uldis Mikuts. Sanāksmes dalībnieki pārrunāja aktuālo situāciju Baltkrievijā un režīma represijas pret pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem un demokrātisko opozīciju. Latvija informēja NB8 valstu kolēģus par Baltkrievijas īstenoto hibrīdapdraudējumu un nelegālās migrācijas situācijas pasliktināšanos uz robežas ar Baltkrieviju.

Apspriežot vardarbības uzliesmojumu Karabahā, direktori uzsvēra nepieciešamību atjaunot dialogu starp Azerbaidžānu un Karabahas armēņu kopienu. Notika arī viedokļu apmaiņa par aktualitātēm un sadarbību ar Moldovu, Gruziju un Centrālāzijas valstīm.

Informācijai

NB8 sadarbības formātā ietilpst Dānija, Igaunija, Islande, Latvija, Lietuva, Norvēģija, Somija un Zviedrija.

2023. gadā NB8 sadarbību ārlietu ministriju līmenī vada Latvija, un tās izvirzītās prioritātes ir cieši saistītas ar izaicinājumiem, ko rada Krievijas karš Ukrainā. Viena no prioritātēm ir arī noteikumos balstītas starptautiskās kārtības stiprināšana, tai skaitā meklējot juridiskus risinājumus Krievijas un tās līderu saukšanai pie atbildības. Svarīgs NB8 sadarbības veids ir kopīgas amatpersonu ārvalstu vizītes, kas apliecina reģiona vienotību un vērtības. Latvija pavasarī organizēja ārlietu ministru kopīgu braucienu uz Moldovu un Ukrainu.

Rīgā tiekas Baltijas valstu un Ziemeļvalstu Austrumeiropas un Krievijas direktori