Ziņas

Ārlietu ministrija kā koordinējošā institūcija sankciju jomā vēlas vērst uzmanību uz Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā noteiktajiem pienākumiem starptautisko sankciju, Latvijas Republikas nacionālo sankciju un Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteikto sankciju ievērošanā.

Ārlietu ministrija vēlas informēt, ka saskaņā ar likuma 2. pantu šis likums attiecas uz visām personām, un tām ir pienākums tieši piemērot, ievērot un izpildīt starptautiskās jeb ANO Drošības Padomes un Eiropas Savienības noteiktās sankcijas, kā arī Latvijas Republikas nacionālās sankcijas. Ārlietu ministrija atgādina, ka starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju pārkāpšana vai apiešana ir smags noziegums, par ko var tikt piemērota brīvības atņemšana uz laiku no 4 līdz 8 gadiem.

Savukārt likumā noteiktajos gadījumos publisko tiesību subjektiem ir jāievēro arī Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuru ievērošana būtiski ietekmē finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku vai finanšu un kapitāla tirgus intereses, kā, piemēram, Amerikas Savienoto Valstu Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (turpmāk – ASV OFAC) noteiktās sankcijas.

Ārlietu ministrija atgādina, ka 2021. gada 2. decembrī ASV OFAC noteica sankcijas pret Baltkrievijas uzņēmumu Belaruskaja Kalijnaja Kompanija, kā arī 8. decembrī beidzās ASV OFAC noteiktais pārejas periods atvieglojumiem no sankcijām pret Baltkrievijas uzņēmumu Belaruskalij. Lai arī par ASV OFAC sankciju pārkāpumu kriminālatbildība neiestājas, ASV pret personām, kas neievēro ASV OFAC sankcijas, var piemērot sekundārās sankcijas, nosakot tādus pašus finanšu ierobežojumus, gan arī liegt pieeju ASV tirgiem un ASV dolāra izmantošanai. ASV šādus finanšu ierobežojumus var noteikt pret jebkuru fizisko vai juridisko personu, iestādi, pašvaldību, ostu, politisko partiju un jebkuru citu subjektu jebkurā pasaules valstī. Turklāt saskaņā ar likumu Latvijas finanšu iestādes nesadarbojas ar personām, pret kurām piemērotas ASV OFAC sankcijas. ASV OFAC turpina pievērst pastiprinātu uzmanību aizdomīgiem starptautiskiem darījumiem, to skaitā arī tādiem, kurus var īstenot ar Latvijas fizisko un juridisko personu starpniecību.

Ārlietu ministrija norāda, ka sankciju neievērošana apdraud valsts starptautisko reputāciju un valsts ekonomiku, kā arī Latvijas finanšu sektora pieeju starptautiskajiem tirgiem.

Ārlietu ministrija plāno tuvākajā laikā sasaukt Sankciju koordinācijas padomes sēdi, lai apspriestu pēdējās dienās izskanējušo informāciju par sankciju pret Baltkrieviju ievērošanu Latvijā.