Ziņas
Parlamentārā sekretāre Gunda Reire aicina turpināt atbalstīt Ukrainu arī ar ES tirdzniecības instrumentiem

2022. gada 25. novembrī Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Gunda Reire Briselē piedalījās Eiropas Savienības (ES) Ārlietu padomes sanāksmē kopējās tirdzniecības politikas jautājumos, kur tika apspriests tirdzniecības atbalsts Ukrainai, ES un ASV tirdzniecības attiecības, Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) jautājumi, kā arī aktuālā situācija ES tirdzniecības sarunās ar trešajām valstīm.

Parlamentārā sekretāre norādīja, ka ir svarīgi turpināt atbalstīt Ukrainu un tās ekonomikas atjaunošanu, izmantojot ES tirdzniecības instrumentus. Gunda Reire  Padomē aicināja pagarināt Ukrainai piešķirtos tirdzniecības atvieglojumus arī pēc noteiktā termiņa beigām 2023. gada vidū. Atverot ES tirgu Ukrainas precēm, mēs dodam Ukrainai iespēju atjaunot savu ražošanu un ekonomiku,” sacīja G. Reire.

Diskusijā par ES un ASV tirdzniecības attiecībām parlamentārā sekretāre uzsvēra transatlantiskās sadarbības nozīmi pašreizējā ģeopolitiskajā situācijā, kā arī atzīmēja, ka ir svarīgi sasniegt konkrētus darba rezultātus gaidāmajā ES – ASV Tirdzniecības un tehnoloģiju padomes augsta līmeņa sanāksmē 5.decembrī. “Latvijai būtiskās jomas šīs padomes darbā ir sankciju pret Krieviju koordinēšana, eksporta kontrole, investīciju skrīnings, pretdarbošanās Krievijas dezinformācijai. Tāpat Latvijai nozīmīga ir sadarbība piegādes ķēžu stiprināšanā, jaunajās tehnoloģijās un telekomunikācijas tīklu drošībā,” pauda G. Reire. Parlamentārā sekretāre izteica atbalstu Transatlantiskajai iniciatīvai ilgtspējīgas tirdzniecības jautājumos, lai sekmētu koordinētu pieeju savstarpēji izdevīgai un ekonomiski pamatotai pārejai uz videi draudzīgu ekonomiku.

Sanāksmē tika apspriesta arī situācija PTO sarunās, gatavojoties 13. Ministru konferencei. Parlamentārā sekretāre pauda atbalstu PTO reformas īstenošanai un ES aktīvai lomai šajā procesā. Tāpat G. Reire norādīja, ka Latvijas interesēs ir sasniegt rezultātus tādās nozīmīgās PTO darba jomās kā e-komercija, vide un klimats, kā arī tirdzniecība un dzimumu līdztiesība.

Pārrunājot tirdzniecības nolīgumu sarunu aktualitātes, G. Reire uzsvēra, ka šībrīža ģeopolitiskajā situācijā ir vitāli svarīgi veidot un spēcināt tirdzniecības saites ar uzticamiem partneriem. “Ambicioza brīvās tirdzniecības politika ir nozīmīga ES ekonomikas atlabšanā, tās stratēģiskajām interesēm, kā arī ES vērtību izplatīšanai. Paplašinot ES brīvās tirdzniecības nolīgumu tīklu, radām stimulus tirdzniecības plūsmu dažādošanai un veicinām pieeju kritiski svarīgiem resursiem mūsu uzņēmumiem,” pauda parlamentārā sekretāre.

 

Informācijai

ES Ārlietu padome kopējās tirdzniecības politikas formātā apskata jautājumus par ES tirdzniecības attiecībām ar trešajām valstīm, ietverot preču un pakalpojumu tirdzniecību, intelektuālā īpašuma tiesību komerciālo pusi, starptautiskā publiskā iepirkuma un ārvalstu tiešo ieguldījumu noteikumu aspektus. Sanāksmes vada prezidējošās valsts ES Padomē ministrs, kas atbild par tirdzniecības jautājumiem.

2022. gada 12.17. jūnijā Ženēvā notika PTO 12. Ministru konference, kurā tika sasniegti vairāki konkrēti iznākumi, tajā skaitā, tika pieņemts lēmums uzsākt darbu pie PTO institucionālās reformas. PTO ietvaros norisinās aktīvs darbs pie MC12 lēmumu īstenošanas, kā arī uzsākta gatavošanās nākamajai – PTO 13. Ministru konferencei, kas plānota 2024. gada sākumā.