Informācija presei
Eiropas nākotnes konference
EP/MichelCHRISTEN

2021. gada 23. oktobrī Strasbūrā Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica piedalījās Eiropas nākotnes konferences otrajā plenārsēdē. Parlamentārā sekretāre uzsvēra Latvijas nemainīgo atbalstu Eiropas vienotībai un aicināja ikvienu aktīvi iesaistīties viedokļu apmaiņā par to, kā Eiropas Savienību padarīt iedzīvotājiem tuvāku un saprotamāku.

“Pandēmija ir vēl viens apstiprinājums tam, ka varam paveikt vairāk un labāk, ja sadarbojamies. Vēlos, lai Eiropas Savienība uzmirdzētu ne tikai krīzēs, bet arī ikdienā mēs varētu justies lepni par kopā sasniegto. Eiropas nākotnes konference ir iespēja katram no mums veidot Eiropu tādu, kurā ikviens justos piederīgs,” uzrunājot plenārsēdes dalībniekus, uzsvēra Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Parlamentārā sekretāre norādīja, ka Latvijas iedzīvotāji aktīvi iesaistās viedokļu apmaiņā ar skaidru vīziju par to, ko sagaida no Eiropas. Īpaši tiek izceltas klimata pārmaiņas un pieaugošā plaisa digitālajās prasmēs, kā arī vēlme tikt iesaistītiem ES lēmumpieņemšanā. “Priekšlikumi ir ļoti konkrēti, un iedzīvotāji no Konferences sagaida rezultātus. Mūsu uzdevums Konferences noslēgumā ir piedāvāt reālus risinājumus,” tā Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Dienu iepriekš, 22. oktobrī, pirmo reizi notika arī deviņu tematisko darba grupu sanāksmes, kuru mērķis ir atbalstīt plenārsēdes sagatavošanu, apkopojot iedzīvotāju priekšlikumus. Zanda Kalniņa-Lukaševica līdzdarbojas “Vērtības un tiesības, tiesiskums un drošība” darba grupā, kurā tiks skatīti tādi iedzīvotājiem būtiski jautājumi kā ES vērtības un likuma vara, dzimumu līdztiesības veicināšana, cīņa pret dezinformācijas negatīvo ietekmi, korupciju, kiberuzbrukumiem un terorismu. 

Papildu informācija:

Eiropas nākotnes konference tika atklāta 2021. gada 9. maijā un tās noslēgums paredzēts 2022. gada pavasarī. Plenārsēde ir viens no centrālajiem konferences elementiem, kurā tiks apkopotas idejas no daudzvalodu digitālās platformas un Eiropas pilsoņu paneļiem un izstrādātas rekomendācijas noslēguma ziņojumam. Tajā ir pārstāvētas gan ES institūcijas – ES Padome, Eiropas Komisija un Eiropas Parlaments, gan Eiropas pilsoņi, ES valstu nacionālie parlamenti, nevalstiskās organizācijas un sociālie partneri. 

Konferences laikā ikviens Eiropas iedzīvotājs daudzvalodu digitālajā platformā var uzzināt par Eiropā notiekošajiem pasākumiem, iesaistīties tajos, kā arī apmainīties ar idejām.

Plašāka informācija par Eiropas nākotnes konferenci pieejama šeit.