Atbalsts Ukrainai Ziņas
Dace Melbarde piedalās Multi-agency Donor Coordination Platform for Ukraine.jpg
Foto: Dāvis Drēziņš, Ārlietu ministrija

2024. gada 10. jūnijā Berlīnē Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Dace Melbārde piedalījās Daudzpusējās donoru koordinācijas platformas Ukrainai (Multi-agency Donor Coordination Platform for Ukraine) 10. Vadības komitejas (Steering Committee) sanāksmē. Pasākums notiek Ukrainas rekonstrukcijas konferences Berlīnē 11.–12. jūnijā priekšvakarā, kur Latviju pārstāvēs ekonomikas ministrs.

Sanāksmē tika pārrunāti jautājumi, kas saistās ar Ukrainas budžetu vajadzībām, Ukrainas tūlītējām vajadzībām enerģētikas, kritiskās infrastruktūras un rekonstrukcijas jomā, kā arī reformu ieviešanas gaita un eirointegrācijas process.

Parlamentārā sekretāre informēja sanāksmes dalībniekus par Latvijas plānoto atbalstu Ukrainas enerģētikas infrastruktūras atjaunošanā, Ukrainā nogādājot transformatorus, jaudas kabeļus un citu specializēto tehniku, lai stiprinātu Ukrainas enerģētikas sektora noturību. D. Melbārde pozitīvi atzīmēja Ukrainas sasniegto progresu, turpinot darbu pie reformu ieviešanas procesa, kā arī uzsvēra, ka Ukraina ir Latvijas prioritāte attīstības sadarbības jomā un Latvijas ieviestie projekti palīdz Ukrainai labāk sagatavoties dalībai Eiropas Savienībā. Tāpat parlamentārā sekretāre informēja klātesošos par Latvijas sniegto atbalstu rekonstrukcijas jomā Černihivas apgabalam.

Informācijai

Daudzpusējā donoru koordinācijas platformā Ukrainai ir formāts, ko 2023. gada janvārī izveidoja G7 valstis (ASV, Apvienotā Karaliste, Francija, Itālija, Japāna, Kanāda un Vācija), Eiropas Komisija un Ukraina. Platformas mērķis ir sniegt Ukrainai koordinētu atbalstu finanšu, rekonstrukcijas un reformu ieviešanas jomā. Pašreiz platformas prezidējošā valsts ir Itālija. Latvija šajā formātā ir novērotājas statuss kopš 2024. gada februāra.