Ziņas
zils logo

2022. gada 30. septembrī uz Ārlietu ministriju tika izsaukts Krievijas vēstnieks Latvijā Mihails Vaņins, lai iesniegtu viņam Ārlietu ministrijas protesta notu par okupēto Ukrainas teritoriju prettiesisko aneksiju un nosodītu Krievijas prezidenta lēmumu par šo teritoriju iekļaušanu Krievijas sastāvā.

Krievijas vēstnieku pieņēma divpusējo attiecību direkcijas vadītājs Nils Jansons.

Krievijas vēstniekam tika izteikts protests par Krievijas prezidenta lēmumu par okupēto Ukrainas teritoriju pievienošanu Krievijas Federācijai, norādot, ka šāds lēmums ir klajš ANO statūtu un citu starptautisko tiesību normu pārkāpums. Tika uzsvērts, ka Latvija kategoriski neatzīst un nekad neatzīs šo Ukrainas teritoriju aneksiju. Tāpat tika norādīts, ka šim Krievijas solim būs turpmāka negatīva ietekme arī uz Latvijas un Krievijas divpusējām attiecībām. 

Latvijas puse pauda nemainīgu un stingru atbalstu Ukrainas suverenitātei un teritoriālajai nedalāmībai tās starptautiski atzītajās robežās, prasot pārtraukt Krievijas īstenoto pilna mēroga agresiju pret Ukrainu.