Ziņas
Ārlietu ministrijas logo

2024. gada 27. martā uz Latvijas Republikas Ārlietu ministriju tika izsaukts Krievijas Federācijas pagaidu pilnvarotais lietvedis Oļegs Zikovs, kuram tika izteikts kategorisks Latvijas puses protests par vēstniecības ilgstoši īstenoto nepieņemamo un provokatīvo publisko komunikāciju, kas ir klajā pretrunā ar 1961. gada Vīnes konvencijas par diplomātiskajiem sakariem burtu un garu.

Krievijas vēstniecība, neskatoties uz vairākkārtējiem Ārlietu ministrijas aizrādījumiem, ir turpinājusi nekorektu publisko komunikāciju, kas vērsta uz Latvijas valsts varas institūtu un iestāžu diskreditāciju un naida kurināšanu Latvijas sabiedrībā.

Ņemot vērā augstākminēto, Latvijas Republikas ārlietu ministrs ir pieņēmis lēmumu pasludināt vienu Krievijas vēstniecības diplomātu par persona non grata. Krievijas diplomātam Latvija jāpamet līdz 10. aprīļa dienas beigām.