Ārlietu ministrijas logo

2024. gada 16. aprīlī Eiropas Padomes Parlamentārā asambleja ar absolūto balsu vairākumu Latvijas tiesneša Eiropas Cilvēktiesību tiesā (ECT) amatā ievēlēja Artūru Kuču. 

Informācijai

Pašreizējā no Latvijas ievēlētā ECT tiesneša Mārtiņa Mita pilnvaru termiņš beidzas 2024. gada 2. septembrī.

2024. gada 27. februārī, pēc nacionālās atlases procedūras noslēguma, Ministru kabinets ar rīkojumu Nr. 156 “Par kandidatūru apstiprināšanu Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesneša amatam” apstiprināja Artūra Kuča, Jāņa Neimaņa un Daigas Rezevskas kandidatūras ECT tiesneša amatam. Kandidātu sarakstu Ārlietu ministrija Eiropas Padomes Parlamentārajai asamblejai iesniedza 2024. gada 5. martā.

Artūrs Kučs ir Satversmes tiesas tiesnesis un viens no Latvijas ad hoc tiesnešiem ECT.

Atbilstoši Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 23. pantam ECT tiesnesi ievēl uz vienu deviņu gadu termiņu un atkārtota ievēlēšana nav iespējama.