Konsulārā informācija Ziņas

2022. gada 18. maijā Turcijas Valsts prezidents pieņēma lēmumu pagarināt periodu, kurā Latvijas pilsoņi ir tiesīgi uzturēties Turcijas Republikā bez vīzas. Sākot ar 19. maiju, Latvijas pilsoņi tūrisma nolūkos ir tiesīgi uzturēties Turcijā 90 dienas (t.sk. nepārtraukti) katrā 180 dienu periodā.

Šis lēmums neattiecas uz Latvijas nepilsoņiem, kuriem kā līdz šim ir jāsaņem vīza ieceļošanai Turcijā. Neskaidrību gadījumā nepieciešams konsultēties ar kompetentajām Turcijas iestādēm.

Saskaņā ar Latvijas Republikas valdības un Turcijas Republikas valdības līguma par vīzu prasības atcelšanu diplomātisko, dienesta un speciālo pasu turētājiem un vīzu procedūras atvieglojumiem pilsoņu pasu turētājiem nosacījumi līdz šim atļāva Latvijas pilsoņiem uzturēties Turcijā bez vīzas 30 dienas sešu mēnešu laikā. 2021. gadā Latvijas puse ierosināja veikt grozījumus šajā līgumā, lai pagarinātu Latvijas pilsoņu uzturēšanās tiesības Turcijā, tās pielīdzinot pārējo Eiropas Savienības pilsoņu tiesībām.

Vienlaikus Latvija ir rosinājusi arī minētā divpusējā līguma grozījumus, kas atļautu Latvijas pilsoņiem ieceļot Turcijas Republikā, uzrādot personas apliecību. Par šādu izmaiņu veikšanu turpinās divpusējs dialogs.