Sankcijas Ziņas

2021. gada 27. decembrī Ārlietu ministrija tiešsaistē rīkoja Sankciju koordinācijas padomes astoto sēdi, kurā galvenā uzmanība tika veltīta jautājumam par Eiropas Savienības un ASV Ārvalstu aktīvu kontroles biroja noteiktajām sankcijām pret Baltkrieviju un to ietekmi uz Latviju. Padomes dalībnieki apsprieda arī veidus, kā plašāk informēt sabiedrību par aktualitātēm sankciju jomā, izmantojot gan informatīvus uzziņas materiālus, gan rīkojot sankciju seminārus sadarbībā ar citām kompetentajām iestādēm.

Sēdē tika nolemts, ka 2022. gada februārī Ārlietu ministrija sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru veidos semināru par aktualitātēm sankciju jomā. Papildus tiks turpināts darbs informatīvo materiālu papildināšanā, lai sniegtu praktiskus padomus uzņēmējiem sankciju pret Baltkrieviju ievērošanā. Tāpat sēdē tika nolemts, ka Sankciju koordinācijas padomes ikgadējā ziņojumā Ministru kabinetam tiks atspoguļota informācija par iespējamiem atbalsta mehānismiem uzņēmējiem, kuri ir cietuši zaudējumus noteikto sankciju dēļ.

Plašāka informācija ir pieejama Ārlietu ministrijas tīmekļvietnes sadaļā “Sankcijas”. Lai regulāri saņemtu informāciju par aktualitātēm sankciju jomā, aicinām pierakstīties jaunumiem, sūtot pieprasījumu uz Ārlietu ministrijas informatīvā e-pasta adresi: sankcijas@mfa.gov.lv.