Sadarbība ar valstīm Ziņas
Pasākuma dalībnieku kopbilde
Foto: Ārlietu ministrija

2024. gada 10. jūlijā Kolombo, Šrilankā norisinājās pirmās Latvijas un Šrilankas Ārlietu ministriju politiskās konsultācijas. Latvijas delegācijas vadītāja, Ārlietu ministrijas Divpusējo attiecību direkcijas vadītāja Katarina Plātere un Šrilankas Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece Jasodža Gunasekera (Yasoja Gunasekera) akcentēja nepieciešamību attīstīt divpusējo līgumtiesisko bāzi abpusēji nozīmīgās jomās. Ekonomiskajā sadarbībā kā perspektīvi virzieni tika minēti informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, farmācija un augstākā izglītība, kā arī kontaktu stiprināšana starp abu valstu uzņēmējiem. Īpaši tika uzsvērts Latvijas goda konsula Šrilankā Vernona Manila Fernando (Vernon Manil Fernando) ieguldījums divpusējo attiecību stiprināšanā.

Apspriežot reģionālos un globālos drošības izaicinājumus, sarunu partneri padziļināti pārrunāja Krievijas agresiju pret Ukrainu. K. Plātere uzsvēra šīs agresijas ietekmi uz Latvijas vitālajām drošības interesēm.

Amatpersonas pārrunāja arī sadarbību starptautiskajās organizācijās.

Vizītes laikā K. Plātere tikās arī ar kolēģiem Eiropas Savienības delegācijā, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes augstajā komisijā un Francijas vēstniecībā, kā arī ar Šrilankas domnīcu pētniekiem.

Nākamās konsultācijas plānotas 2026. gadā Rīgā.

10.07.2024. Šrilankā norisinājās pirmās Latvijas un Šrilankas Ārlietu ministriju politiskās konsultācijas