Ziņas
Bērnu zīmējumu konkursa "Sargāsim Latviju kopā" laureāti

Atzīmējot 18. gadskārtu, kopš Latvija ir pievienojusies Ziemeļatlantijas līguma organizācijai NATO, alianses dibināšanas 73. gadadienu, kā arī NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupas 5. gadadienu, Ārlietu ministrija sadarbībā ar Aizsardzības ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju un Latvijas Transatlantisko organizāciju rīkoja skolēnu zīmējumu konkursu.

Konkursa temats “Sargāsim Latviju kopā” tika izvēlēts ar mērķi rosināt bērnos un jauniešos interesi par Latvijas dalību NATO un veicināt drošības un piederības aliansei sajūtu.

Bērnu, jauniešu un pedagogu atsaucība ir iespaidīga – neskatoties uz īso darbu iesūtīšanas termiņu, tika saņemti 538 zīmējumi no 55 izglītības iestādēm. Augstu vērtējam lielo atsaucību reģionos – darbi iesūtīti gan no Rīgas un Pierīgas, gan pašām attālākajām apdzīvotajām vietām Latvijā – Kolkas, Ventspils, Mazsalacas, Naujenes un Zilupes. Prieks bija saņemt darbus arī no Rīgas Ukraiņu vidusskolas audzēkņiem.

Žūrijas komisija, kurā piedalījās pārstāvji no Ārlietu ministrijas, Aizsardzības ministrijas, LATO, kā arī mākslas zinātniece Māra Žeikare, izvēlējās trīs labākos darbus piecās vecuma grupās. Konkursa uzvarētāji 22. aprīlī tika sagaidīti Ārlietu ministrijā, kur skolēnus uzrunāja, diplomus un piemiņas balvas pasniedza parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica. Bērni un vecāki tika iepazīstināti ar ministrijas namu un tā vēsturi, bet pēc tam devās uz Ādažu militāro bāzi. Dienas noslēgumā gan dalībnieki, gan organizatori kopā apskatīja bērnu zīmējumu izstādi Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrā. Četrdesmit krāsaini, tematiski uzrunājoši un pārdomas rosinoši darbi izstādē apskatāmi no 19. aprīļa līdz 9. maijam.

Paldies vēlreiz skolēniem par dalību un pedagogiem un vecākiem – par atsaucību un atbalstu!  

Zīmējumu konkursa “Sargāsim Latviju kopā!” Laureāti: 

Vieta Vārds Uzvārds Vecums Skola

1.

Annija

Amoliņa

9

Pamatskola "Rīdze"

2.

Keita

Tālberga

8

Valdemārpils Mūzikas un mākslas skola

3.

Artūrs

Celitāns

8

Naujenes pamatskola

Vieta Vārds Uzvārds Vecums Skola

1.

Kristaps

Lazdāns

9

Daugavpils Vienības pamatskola

2.

Paula

Lorensa

10

Siguldas 1. pamatskola

3.

Elza Beta

Avotniece

11

Jelgavas novada mūzikas un mākslas skola

Vieta Vārds Uzvārds Vecums Skola

1.

Katrīna

Bekasova

12

Viļānu vidusskola

2.

Elizabete

Krūmiņa

12

Līgatnes Mūzikas un mākslas skola

3.

Kristaps

Kursītis

14

Rīgas 41. vidusskola

Vieta Vārds Uzvārds Vecums Skola

1.

Dagmāra

Dumbra-Dumbrovska

15

Ilūkstes Raiņa vidusskola

2.

Aleksandra

Tjurina

16

Rīgas 41. vidusskola

3.

Martins

Caune

15

Vecumnieku vidusskola

Vieta

Vārds

Uzvārds

Vecums

Skola

1.

Daniēla

Rjabova

16

Ventspils Valsts 1. ģimnāzija

2.

Vita

Binduka

17

Salaspils 1. vidusskola

3.

Hanna Nellija

Grīnhofa

16

Ventspils Valsts 1. ģimnāzija