Ziņas
Ārlietu ministrijas logo

Turpinoties Krievijas militārajai agresijai Ukrainā, kas joprojām rada apdraudējumu arī Latvijas iekšējai drošībai, Ministru kabinets 2024. gada 27. februārī lēma pagarināt ierobežojumu termiņu Krievijas pilsoņu ieceļošanai Latvijā līdz 2025. gada 4. martam.

Līdzšinējie ieceļošanas ierobežojumi Krievijas pilsoņiem paliek nemainīgi. Ieceļot Latvijā, šķērsojot tās ārējo robežu, varēs Krievijas Federācijas pilsoņi, kuriem ir Latvijas Republikas, Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas uzturēšanās atļauja, Šengenas līguma dalībvalsts ilgtermiņa vīza vai kuriem ir Šengenas līguma dalībvalsts īstermiņa vīza un kuri ir Latvijas Republikas, Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas valstspiederīgo ģimenes locekļi, personas, kuru ieceļošana saistīta ar humāniem apsvērumiem, transporta un pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniedzēju darbinieki u.c. gadījumos.

Ieceļošanas ierobežojumi joprojām attieksies uz Krievijas pilsoņiem, kuri vēlas šķērsot ES ārējo robežu tūrisma un izklaides nolūkos.

2022. gada septembrī Baltijas valstis un Polija panāca vienošanos par kopīgu reģionālo risinājumu, lai ierobežotu Krievijas pilsoņu plūsmu un novērstu drošības riskus. Tādējādi 2022. gada 9. septembrī Ministru kabinets pieņēma rīkojumu Nr. 599 “Par Krievijas Federācijas pilsoņu ieceļošanu Latvijas Republikā”, kura darbība 2023. gada 27. jūnijā tika pagarināta līdz 2024. gada 4. martam. Lai nerastos situācija, kad Krievijas pilsoņi var brīvi pārvietoties un radīt apdraudējumu Latvijas iekšējai drošībai, šķērsojot tās ārējo robežu, Ārlietu ministrija ir izstrādājusi grozījumu minētajā rīkojumā, kas paredz rīkojuma darbību pagarināt vēl uz vienu termiņu – līdz 2025. gada 4. martam.