Ārlietu ministrijas logo

2023. gada 11. aprīlī Ministru kabinets pieņemtais „Plāns rasisma un antisemītisma mazināšanai 2023. gadam” nostiprinājis Starptautiskās holokausta piemiņas alianses (International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA)) antisemītisma definīcijas pielietošanu Latvijā.

Latvija ir IHRA dalībvalsts kopš 2004. gada un 2016. gada 26. maijā piedalījās IHRA plenārsēdē Bukarestē, kurā tika pieņemta juridiski nesaistoša antisemītisma definīcija. Ministru kabinetam apstiprinot plānu, IHRA antisemītisma definīcija tiek pieņemta kā darba instruments arī valdības līmenī.

Latvijas nacionālais rīcības plāns ietver pasākumus rasisma novēršanai un antisemītisma apkarošanai, nostiprinot tos gan tiesību aktos, gan praksē. Plānā liela vērība tiek pievērsta preventīvai rīcībai, tostarp neiecietības, naida runas un diskriminācijas novēršanai.

Plānu sagatavoja Kultūras ministrijas koordinēta darba grupa, kurā darbojās kompetentās institūcijas un nevalstiskās organizācijas. Tas ir sagatavots saskaņā ar Eiropas Komisijas 2020. gada 18. septembra paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „Savienība, kurā valda līdztiesība: ES rasisma apkarošanas rīcības plāns 2020. – 2025. gadam” un Eiropas Komisijas 2021. gada 5. oktobra paziņojumu Eiropas parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „ES stratēģija antisemītisma apkarošanai un ebreju dzīvesvides atbalstam (2021. – 2030. gads)”.

 

Papildu informācija:

https://www.km.gov.lv/lv/jaunums/valdiba-apstiprina-planu-rasisma-un-antisemitisma-mazinasanai-sim-gadam

https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/a5810718-b106-40d3-847c-0305d30dc7f7