Ārlietu ministrijas logo

2024. gada 14. maijā Ministru kabinets apstiprināja Ārlietu ministrijas izstrādāto rīkojuma projektu par piecām papildu iemaksām Latvijai nozīmīgās starptautiskajās organizācijās un fondos. Līdzekļi iemaksu veikšanai tiks nodrošināti no Ārlietu ministrijas budžeta.

Atbilstoši rīkojumam, Ārlietu ministrijas iemaksas būs 100 000 EUR, tādējādi nodrošinot Latvijas interešu pārstāvību starptautiskajās organizācijās, tostarp Latvijas kandidatūrai uz ANO Drošības padomi prioritārajās jomās. Šī iemaksa arī apliecinās Latvijas kā uzticamas partneres starptautiskajā vidē tēlu. Tiks arī turpināts ar starptautisko organizāciju darbību sniegtais atbalsts Ukrainai, paredzot iemaksu ANO ģenerālsekretāra īpašās pārstāves cīņai pret seksuālo vardarbību konfliktos birojam, kas sniedz palīdzību no vardarbības cietušajām sievietēm un bērniem Ukrainā.

Papildu iemaksas iecerēts veikt ANO Iekšzemes jaunattīstības valstu konferences sagatavošanas fondā, ANO Miera veidošanas fondā, kā arī Pasaules Pārtikas programmas un ANO Humānās palīdzības koordinācijas biroja budžetā.

Iemaksas palīdz nodrošināt minēto ANO struktūru sekmīgu darbību, kā arī atbalsta Latvijas kampaņas ANO Drošības padomē prioritāros virzienus, pretendējot uz nepastāvīgā locekļa vietu ANO Drošības padomē 2026. un 2027. gadā.

Informācija

Rīkojuma projekta mērķis ir noteikt, ka Ārlietu ministrija 2024. gadā veic iemaksas starptautisko organizāciju un ANO sistēmas fondu budžetos prioritārā pasākuma “Latvijas kandidatūras ANO Drošības padomes vēlēšanās 2025. gada lobija kampaņas nodrošināšana Latvijas dalībai ANO Drošības padomē 2026.–2028. gadā” īstenošanai. Šim mērķim Ārlietu ministrijai 2024. gada budžetā jau ir piešķirts 100 000 EUR liels finansējums. Iemaksas sekmēs Latvijai aktuālo ārpolitikas virzienu un Latvijas uzdevumu starptautiskajās organizācijās īstenošanu, kā arī apliecinās mērķtiecīgu Latvijas gatavošanos ANO Drošības padomes 2025. gada vēlēšanām.