Ziņas
zils logo

2022. gada 20. septembrī Ministru kabinetā tika pieņemts rīkojuma projekts par civilās ekspertes Rudītes Bilsenas dalību ES Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā (European Union Advisory Mission (EUAM) Ukraine) sākot ar šī gada 1. oktobri.

Rudīte Bilsena ir apstiprināta misijas vecākās padomnieces pretterorisma jautājumos amatā. Pēc ekspertes apstiprināšanas, ES padomdevēju misijā Ukrainā darbosies septiņi civilie eksperti no Latvijas. Patlaban misijā piedalās 24 Eiropas Savienības dalībvalstis ar vairāk nekā 120 ekspertiem.

ES Padomdevēja misija Ukrainā tika izveidota 2014. gadā, lai sniegtu atbalstu Ukrainai civilā drošības sektora reformu jomā. Misija sniedz stratēģiskus padomus Ukrainas varas iestādēm gan centrālā, gan reģionālā līmenī civilā drošības sektora reformu stratēģiju izstrādē un ar to saistīto reformu īstenošanā. 2022. gadā tika divreiz grozīts starptautiskās misijas mandāts, lai sniegtu atbalstu Ukrainas robežsardzei, muitai un policijai humānās palīdzības un bēgļu plūsmas koordinēšanā, kā arī paredzot atbalsta sniegšanu Krievijas Federācijas kara noziegumu Ukrainā dokumentēšanā.

Kandidātu atlasi dalībai ES misijās veic Eiropas Ārējās darbības dienests (EĀDD). Ārlietu ministrijas nosūtīto civilo ekspertu dalība starptautiskajās misijās un operācijās atrunāta Ministru Kabineta 2020. gada 22. septembra noteikumos Nr. 598 “Kārtība, kādā civilo ekspertu nosūta dalībai starptautiskajā misijā vai operācijā”. Interesenti par iespējām piedalīties starptautiskajās misijās un operācijās civilā eksperta statusā aicināti sazināties ar Ārlietu ministrijas Globālās drošības nodaļu, rakstot uz e-pastu civilie.eksperti@mfa.gov.lv.