Ziņas
Bahtijors Hasans

2022. gada 20.  jūnijā Latvijas vēstnieks ANO Ženēvā Bahtijors Hasans tika apstiprināts par ANO Tirdzniecības un attīstības komisijas (UNCTAD) Tirdzniecības un attīstības padomes prezidentu uz vienu gadu.

UNCTAD galvenais virzītājspēks ir G77 un attīstības valstis, tādējādi šī ir lieliska iespēja izcelt Latvijas vārdu pasaulē un parādīt kā uzticamu sarunu vedēju šajā globālo izaicinājumu pilnajā laikā.

Pēc apstiprināšanas amatā vēstnieks B. Hasans uzsvēra: “Ņemot vērā globālos izaicinājumus un kopējas rīcības nepieciešamību, lai nodrošinātu labāku pasauli nākamajām paaudzēm, valstu sadarbība UNCTAD ir vairāk vajadzīga kā jebkad. Sadarbība UNCTAD ir nepieciešama visiem, bet it īpaši vājākajiem un neaizsargātākajiem.”

No Latvijas viedokļa raugoties, ievērības cienīgs UNCTAD darba lauks ir digitālā ekonomika un e-komercija. UNCTAD sniedz atbalstu attīstības valstīm kapacitātes celšanā ar e-komerciju saistītajos jautājumos un veic attīstības valstu gatavības izvērtējumu e-komercijai.

 

Informācijai

UNCTAD ir dibināta 1964. gadā, tā ir atbildīga par ekonomikas un ilgtspējīgas attīstības veicināšanu ar fokusu uz tirdzniecības, finanšu, investīciju un tehnoloģiju jautājumiem. UNCTAD atbalsta attīstības valstis to centienos integrēties pasaules ekonomiskajā sistēmā. UNCTAD darbojas kā forums starpvaldību diskusijām par ekonomiskās attīstības jautājumiem; veic pētījumus, politikas analīzi un datu apkopošanu; sniedz būtisku tehnisko palīdzību, galvenokārt, jaunattīstības valstīm, vismazāk attīstītājām valstīm un mazākā apjomā arī pārejas ekonomikas valstīm.

Tirdzniecības un attīstības padome, kurā darbojas 157 UNCTAD dalībvalstis, pārrauga UNCTAD darbu ministru konferenču sesiju starplaikos. Tirdzniecības un attīstības padome ir arī atbildīga par UNCTAD programmu plānu izstrādi.