Ziņas
E. Rinkēvičs un S. Kovenijs

2022. gada 26. maijā ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs uzņēma Rīgā Īrijas ārlietu un aizsardzības ministru Saimonu Koveniju (Simon Coveney), lai pārrunātu Latvijas un Īrijas divpusējās attiecības, drošības situāciju reģionā un atbalsta sniegšanu Ukrainai.  

Ministri akcentēja abu valstu ciešās divpusējās attiecības, līdzīgo izpratni par Eiropas Savienības dienaskārtības jautājumiem un veiksmīgo sadarbību ANO un citās starptautiskajās organizācijās.

Pievēršoties drošības situācijai reģionā, E. Rinkēvičs uzsvēra nepieciešamību turpināt sniegt visu iespējamo politisko, finansiālo un humāno palīdzību Ukrainai. Ministri bija vienisprātis, ka kopā ar līdzīgi domājošajiem partneriem jāturpina pieņemt Krieviju izolējošus lēmumus un koordinēt sankciju ieviešanu.

Sarunas gaitā ministri pauda, ka nepieciešams veicināt Latvijas un Īrijas divpusējo sadarbību, tai skaitā tūrisma jomā. Nozīmīga loma abu valstu attiecību stiprināšanā ir arī daudzskaitlīgajai Latvijas diasporai, kurai Īrija ir mītnes zeme.