Ziņas
Latvijas sniegtā palīdzība Ukrainai šobrīd sasniedz 0,8% no IKP

2022. gada 18. augustā Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica tikās ar Apvienotās Karalistes bēgļu lietu valsts ministru Lordu Ričardu Haringtonu (Lord Richard Harrington). Sarunas gaitā tika pārrunāts atbalsts Ukrainas bēgļiem un iekšēji pārvietotajām personām, kā arī atbalsts Ukrainas atjaunošanai, uzsverot nepieciešamību steidzami nodrošināt iedzīvotāju pamatvajadzības, gatavojoties ziemas periodam. 

Latvija atbalsta Ukrainu visos iespējamos veidos – politiskā, militārā un humānās palīdzības veidā. Šai kontekstā parlamentārā sekretāre uzsvēra, ka “Latvija ir viena no lielākajām palīdzības sniedzējām Ukrainai, vērtējot to pret iekšzemes kopproduktu. Esam snieguši palīdzību 0,8% no IKP apmērā.” 

Runājot par Krievijas agresijas Ukrainā izraisīto bēgļu krīzi, Z. Kalniņa-Lukaševica pauda, ka Latvija sniedz Ukrainai humāno palīdzību, veic iemaksas starptautiskajās organizācijās, kā arī pielāgo attīstības sadarbības prioritātes un plāno nākotnes iesaisti Ukrainas rekonstrukcijas procesā.

Parlamentārā sekretāre akcentēja, ka Ārlietu ministrija sadarbībā ar uzņēmējiem un pilsonisko sabiedrību ir sniegusi atbalstu Ukrainas iekšēji pārvietotajām personām kopš kara pirmās dienas: “Ar Latvijas atbalstu tiek veidots rehabilitācijas centrs Ivano-Frankivskas apgabalā sievietēm, kas cietušas no seksuālās vardarbības, un nodrošinātas psiho-sociālās konsultācijas iedzīvotājiem, jo īpaši sievietēm Ukrainas austrumos.”

Tāpat caur attīstības sadarbības instrumentiem tiek atbalstīta Ukrainas darba tirgus atveseļošana, nodrošinot Ukrainas darba ņēmēju pārkvalifikāciju kara apstākļos, kā arī Ukrainas tiesu sistēmas reformas, pielāgojot to Eiropas Savienības standartiem. 

Sarunu partneri bija vienisprātis, ka humānā palīdzība Ukrainai, Ukrainas bēgļiem un iekšēji pārvietotajām personām ir nenovērtējami svarīga. Nedrīkst aizmirst arī par atbalsta sniegšanu bēgļus uzņemošajām Ukrainas kaimiņvalstīm, kā arī aizsargāt kara skarto Ukrainas sieviešu tiesības, veselību un cieņu. 

Tāpat sarunas laikā parlamentārā sekretāre skaidroja Latvijā īstenotos atbalsta pasākumus Ukrainas pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri Krievijas armijas iebrukuma rezultātā ir bijuši spiesti izceļot no Ukrainas un nevar tur atgriezties.