Ziņas
Latvijas Republikas ārlietu ministra Edgara Rinkēviča un Vācijas Federatīvās Republikas federālā ārlietu ministra Dr. Franka Valtera Šteinmeiera kopīgs paziņojums

Flickr

Rīgā 2015. gada 17. aprīlī

Latvijas Republikas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs un Vācijas Federatīvās Republikas federālais ārlietu ministrs Dr. Franks Valters Šteinmeiers tikās Rīgā 2015.gada 17. aprīlī. Tikšanās laikā tika pārrunātas divpusējās attiecības, reģionālā sadarbība un svarīgākie starptautiskās darba kārtības  jautājumi.

Latvija un Vācija pauda nodomu stiprināt divpusējās attiecības un sadarbību ES jautājumos, jo īpaši plašsaziņas līdzekļu, kultūras, izglītības, duālās profesionālās izglītības un iedzīvotāju savstarpējo kontaktu jomās. Ministri apsprieda, kā atbalstīt veiktspējas attīstību Latvijā, lai nodrošinātu neatkarīgus, līdzsvarotus un plurālistiskus plašsaziņas līdzekļus mazākumtautību valodās un palielinātu dažādās valodās runājošu iedzīvotāju grupu un reģionu sociālo saliedētību, sadarbojoties izglītības, kultūras, plašsaziņas līdzekļu un komunikācijas, jaunatnes apmaiņas un pilsoniskās sabiedrības jomās. Abas valstis var paplašināt divpusējo sadarbību citās kopēju interešu jomās, tostarp ES ārējo robežu drošības un enerģētikas drošības nozarēs.

Abas puses ir vienisprātis, ka to darbība ir vērsta uz ES un/vai NATO kontekstā nolemto pasākumu papildināšanu. Sākumposmam puses ir noteikušas šādus pasākumus:

I. Plašsaziņas līdzekļi un komunikācija

A. Stiprināt neatkarīgus objektīvus un profesionālus plašsaziņas līdzekļus. Šīs sadarbības jomas mērķis ir uzlabot plašsaziņas līdzekļu un atsevišķu žurnālistu, tostarp mazākumtautību, profesionālās prasmes: 

(1) Atbalsts Rīgā organizētām mācību programmām, kuras paredzētas plašsaziņas līdzekļu profesionāļiem (tostarp pētnieciskajiem žurnālistiem) sabiedriskās raidorganizācijās, īpaši pievēršoties tām, kas strādā krievu valodā, – lai apgūtu nepieciešamās prasmes (sociālo tīklu saturs, plašsaziņas līdzekļi un auditorijas mazākumtautību valodās);

(2) Stipendiju programmas studentiem ar Vācijas Akadēmiskās apmaiņas dienesta (DAAD) starpniecību:

a) maģistra studiju stipendijas žurnālistikas studentiem no Latvijas;

b) vasaras kursu stipendijas;

c) vieslekcijas; nākotnē tās varētu kļūt par pamatu Vācijas un Latvijas žurnālistikas studiju programmu sadarbības projektiem;

d) maģistrantūras studentu grupas brauciens uz Vāciju;

e) Latvijas žurnālistikas mācību iestāžu vadošo pārstāvju pieredzes apmaiņas braucieni uz Vāciju;

(3) Praktiski semināri žurnālistiem un uzņēmējdarbības uzsācējiem plašsaziņas līdzekļu jomā;

(4) Divu Latvijas žurnālistu  darba prakse Vācijas plašsaziņas līdzekļu redakcijās no 2015. gada jūnija sākuma līdz jūlija beigām ar Starptautiskās žurnālistu programmas (International Journalists' Programme – IJP) starpniecību;

(5)Pieredzes un zināšanu nodošana nacionālo plašsaziņas līdzekļu plānotā pārstrukturēšanā. Tādēļ Vācijas un Latvijas eksperti tiksies, lai izvērtētu Latvijas plašsaziņas līdzekļu vides struktūras un organizācijas veidus;

(6) Sabiedrisko raidorganizāciju pārvaldības pieredze.

B. Nodrošināt pievilcīgu un profesionālu saturu. Šī sadarbības joma vērsta uz to, lai palielinātu Latvijas plašsaziņas līdzekļu (kas raida gan latviešu, gan krievu valodā) spēju nodrošināt neatkarīgu un profesionālu darbību:

(1) Atbalsts iespējamai jaunai sabiedrisko plašsaziņas līdzekļu platformai Latvijā, kas vērsta uz krievvalodīgu auditoriju;

 (2) Deutsche Welle TV/Interneta programmas Baltijas reģiona televīzijas stacijām (tostarp saturam mazākumtautību valodās);

(3) Ierosme un atbalsts satura apmaiņai starp citiem plašsaziņas līdzekļiem (sabiedriskām raidorganizācijām un privātām TV stacijām).

II. Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana

Pilsoniskā sabiedrība un pilsoniskā izglītība. Sadarbība, lai veicinātu tiešus iedzīvotāju kontaktus:

A. Mācību iestādes/akadēmiskā vide

(1) Sadarbība vēstures skolotāju apmācībā, ielūdzot tālākizglītotājus piedalīties apmācības pasākumos Vācijā;

(2) Skolēnu plašsaziņas līdzekļu prasmju veicināšana un izpratnes veidošana par propagandas ietekmi (plašsaziņas līdzekļu/interneta lietotprasme), aicinot tālākizglītotājus viesoties Vācijā;

(3) Semināri tālākizglītotājiem un skolotājiem, tostarp vācu valodas skolotājiem no Latvijas,  par plašsaziņas līdzekļu prasmēm un pilsonisko izglītību tālākizglītības programmas ietvaros vācu valodas skolotājiem;

(4) Rosināt Vācijas politisko un citu fondu darbību Baltijas valstu reģionā.

B. Sabiedrība

(1) Plašsaziņas līdzekļu lietotprasmes un kritiskas domāšanas attīstīšana;

(2) Teātra projekts skolās, lai sekmētu savas valsts vēstures izpēti (vēsture iedzīvotāju atmiņās/mutvārdu vēsture);

(3) Atbalsts pilsoniskās izglītības un integrācijas darbam Latvijā, tostarp pieredzes apmaiņai, īpašu uzmanību pievēršot reģioniem;

(4) Sabiedrības līdzdalības veicināšana demokrātiskos procesos, sociālā iekļaušana un apmācības pasākumi NVO vadītājiem.

III. Sadarbība izglītībā, mācībās un jaunatnes apmaiņas pasākumi

(1) Jaunatnes apmaiņas veicināšana starp Vāciju un Baltijas valstīm pāri valodas robežām;

(2) Rosīgāka Vācijas un Baltijas valstu jaunatnes apmaiņa, tostarp piedaloties trīspusējās programmās, ko organizē Vācijas-Polijas un Francijas-Vācijas jaunatnes biroji;

(3) Atbalsts Igaunijas, Latvijas un Lietuvas pārstāvju dalībai Eiropas Jaunatnes parlamenta Jaunatnes forumā, ko rīko Švarckopfa fonds "Jaunā Eiropa" (Schwarzkopf-Stiftung Junges Europaun kas plānots 2015. gada nogalē;

(4) Vietējām vajadzībām īpaši pielāgoti duālās profesionālās izglītības projekti sadarbībā ar Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameru Igaunijā, Latvijā un Lietuvā;

(5) Mobilās vienības izveide sadarbībā ar Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameru, lai veicinātu duālo profesionālo izglītību – īpaši strukturāli apgrūtinātos reģionos Latvijā.