Latvijas pastāvīgais pārstāvis Mārtiņš Kreitus apstiprināts par Pasaules Tirdzniecības organizācijas Reģionālo tirdzniecības nolīgumu komitejas priekšsēdētāju

Flickr

2020. gada 3. martā Ženēvā Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) Vispārējā padome atbalstīja Latvijas vēstnieka – pastāvīgā pārstāvja PTO iecelšanu par Reģionālo tirdzniecības nolīgumu komitejas priekšsēdētāju.

Vienošanās par PTO komiteju vadītājiem tiek panākta neformālās dalībvalstu konsultācijās, PTO vispārējā padome pieņem zināšanai visu komiteju priekšsēdētāju sarakstu, un katra komiteja formāli ieceļ tās vadītāju uz viena gada termiņu no dalībvalstu pārstāvju vidus.

Reģionālo tirdzniecības nolīgumu komiteja izskata dalībvalstu reģionālos un divpusējos tirdzniecības nolīgumus un apspriež nolīgumu sistēmisko ietekmi uz daudzpusējo tirdzniecības sistēmu. PTO dalībvalstu pienākums ir savlaicīgi brīdināt PTO par tirdzniecības nolīgumu sarunām, kā arī paziņot par noslēgtajiem tirdzniecības nolīgumiem un informēt par to saturu.

Līdz šim Latvijas pārstāvji ir vadījuši PTO Budžeta, finanšu un administrācijas komiteju (2016. gadā), Tirdzniecības tehnisko barjeru komiteju (2005. un 2006. gadā) un Valsts tirdzniecības uzņēmumu darba grupu (2001. gadā).