24. februārī Ženēvā Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) Vispārējā padomē tika apstiprināts jaunais PTO Vispārējās padomes un komiteju sastāvs 2016. gadam. Par PTO Budžeta, finanšu un administrācijas komitejas vadītāju iecelta Inga Ernstsone, Latvijas vēstniece-pastāvīgā pārstāve Pasaules Tirdzniecības organizācijā. Tāpat apstiprinātas izmaiņas Vispārējās padomes vadītāja un vairāku citu PTO komiteju vadītāju sastāvā.

PTO komiteju un darba grupu vadītājus uz viena gada termiņu ievēl no PTO dalībvalstu pārstāvju vidus.

Iepriekš Latvijas pārstāvji vadījuši Tirdzniecības tehnisko barjeru komiteju 2005. un 2006. gadā, un Valsts tirdzniecības uzņēmumu darba grupu 2001. gadā.

Budžeta, finanšu un administrācijas komiteja ir atbildīga par PTO budžeta un finanšu pārskatu sagatavošanu. Komiteja arī apspriež un sniedz rekomendācijas par citiem finanšu un administratīviem jautājumiem pēc PTO Vispārējās padomes vai ģenerāldirektora norādījumiem.