Ziņas Atbalsts Ukrainai
Ārlietu ministrijas logo

Pirms Eiropas Savienības diskusijām par Krievijas agresiju Ukrainā mēs, Latvijas, Igaunijas un Lietuvas ārlietu ministri, aicinām Eiropas Savienību pielikt pūles, atbalstot Ukrainas mērķi nodrošināt Krievijas atbildību par agresiju pret Ukrainu.

Noteikumos balstīta starptautiskā kārtība, ko mēs visi tiecamies aizsargāt, nevar pastāvēt, ja darbības, kas to visklajāk pārkāpj – genocīds, kara noziegumi, noziegumi pret cilvēci un agresijas noziegums –, paliek nesodītas.

Nesenie tīšie uzbrukumi civiliedzīvotāju mājokļiem, skolām un rotaļu laukumiem, kā arī civilajai infrastruktūrai visā Ukrainā ir tikai nesenākā epizode neprovocētajā Krievijas terora kampaņā pret Ukrainas iedzīvotājiem. Turpinoties Krievijas brutālajam iebrukumam Ukrainā, Eiropas Savienībai ir jārīkojas un jānodrošina, lai svarīgākais mūsu rīcībpolitikā būtu pieprasīt taisnīgumu un atbildību par Krievijas šausminošajiem noziegumiem. 

Mums jāturpina atbalstīt Ukrainas, vairāku citu valstu un Starptautiskās krimināltiesas (SKT) šobrīd veikto izmeklēšanu, jo tai ir būtiska nozīme, vācot pierādījumus, identificējot un sodot tos, kuri vainīgi Ukrainā izdarītajos kara noziegumos, genocīdā un noziegumos pret cilvēci.

Tomēr mūsu centieni ar to nedrīkst beigties.

Pašreiz nav tādas starptautiskas tiesas vai tribunāla, kas varētu saukt pie atbildības Krievijas galveno politisko un militāro vadību par agresijas noziegumu pret Ukrainu. Jāizveido Īpašais tribunāls agresijas nozieguma pret Ukrainu sodīšanai, lai novērstu šo jurisdikcijas nepilnību. Eiropas Savienībai kopā ar mūsu partneriem jātop par šo centienu virzītājspēku.

Īpašā tribunāla izveide papildinātu SKT lomu. Kamēr SKT veiktu to personu kriminālvajāšanu, kuras apsūdzētas kara noziegumos, genocīdā un noziegumos pret cilvēci, Īpašā tribunāla galvenā atbildības joma būtu agresijas noziegums.

Šīs asiņainās agresijas galvenie iedvesmotāji, kūdītāji un veicinātāji nedrīkst izvairīties no taisnīgas tiesas vienīgi starptautiskās kriminālās jurisdikcijas nepilnību dēļ.