Ziņas
ANO Demokrātijas samits

2021. gada 24.septembrī Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs piedalījās Francijas puses rīkotājā Informācijas un demokrātijas samitā. Pasākums notika Ņujorkā (ASV) Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Augsta līmeņa nedēļas ietvaros.

Savā uzstāšanās E.Rinkēvičs norādīja, ka viena no COVID-19 pandēmijas mācībstundām ir dezinformācijas lielā loma vīrusa izplatīšanās vecināšanā globālajā mērogā. “Mēģinājumi noliegt vīrusa pastāvēšanu, konspirācijas teorijas un maldīgas informācijas izplatīšana par vīrusa un tā ierobežošanu nodara milzīgu kaitējumu cilvēku veselībai,” atzīmēja Latvijas ārlietu ministrs.

Tāpat E.Rinkēvičs pauda viedokli, ka ievērojamā daļa dezinformācijas aktivitāšu mūsdienās notiek sociālajos tīklos. Pēc viņa domām, pandēmija skaidri apliecinājusi, ka online platformām ir nepieciešams veikt papildus pasākumus, lai ierobežotu dezinformācijas izplatību, vienlaicīgi neapdraudot izteiksmes un vārda brīvību, kā arī personas datu aizsardzības pamatprincipus.

Savā uzrunā ministrs uzsvēra, ka Latvija ANO ietvaros ir kļuvusi redzama dezinformācijas apkarošanas un medijpratības veicināšanas jautājumos. 2021. gada 25.martā ANO Ģenerālajā asamblejā tika pieņemta pirmā ANO rezolūcija par medijpratības un informācijas pratības veicināšanu globālā līmenī. Latvija piedalījās šīs ANO rezolūcijas izstrādē un atbalsta lobēšanā.

Saistībā ar dezinformācijas apkarošanu E.Rinkēvičs atsaucās uz Latvijas piemēru, kas savā pieejā balstās uz atbalsta sniegšanu neatkarīgajiem medijiem, medijpratības veicināšanu, kā arī sabiedrības izpratnes vairošanu par dezinformāciju un tās negatīvajiem efektiem.

Informācija: Starptautiskā informācijas un demokrātijas partnerība ir viena no Francijas un Vācijas dibinātās Multilaterālisma alianses iniciatīvām, kurām ir pievienojusies arī Latvija. Iniciatīvu ir parakstījušas 43 pasaules valstis un tā aizsākta Ņujorkā 2019. gada 26. septembrī.