Ziņas
NB8

2021. gada 10. septembrī Jūrmalā notiek Baltijas valstu un Ziemeļvalstu stratēģisku preču eksporta kontroles pārstāvju tikšanās.

Pasākumu atklāja Ārlietu ministrijas valsts sekretārs, Stratēģiskas nozīmes preču aprites kontroles komitejas priekšsēdētājs Andris Pelšs.

Ar eksporta kontroli tiek saprasta stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa un tranzīta kontrole gan starp Eiropas Savienības dalībvalstīm, gan arī uz un no trešajām valstīm.

Tikšanās laikā tiek saskaņoti viedokļi tādos starptautiskajos eksporta kontroles režīmos kā Raķešu tehnoloģijas kontroles režīms, Vasenāras vienošanās par konvencionālajiem ieročiem un divējāda lietojuma precēm un tehnoloģijām, Kodolmateriālu piegādātāju grupa un Austrālijas grupa par ķīmiskajām un bioloģiskajām precēm. Tāpat tiek pārrunātas aktualitātes Eiropas Savienības Padomes formātos, kā arī analizēta Ieroču tirdzniecības līguma iedzīvināšana un starptautisko sankciju ietekme uz stratēģiskas nozīmes preču apriti. Tas ir īpaši būtiski reģionam, ņemot vērā Eiropas Savienības piemērotās sankcijas Baltkrievijai un Krievijai.

Baltijas valstu un Ziemeļvalstu stratēģisku preču eksporta kontroles pārstāvju tikšanās notiek reizi pusgadā, un iepriekš Latvija uzņēma Baltijas un Ziemeļvalstu kolēģus Rīgā 2016. gadā.

Nākamā Baltijas valstu un Ziemeļvalstu stratēģisku preču eksporta kontroles pārstāvju tikšanās plānota Viļņā, Lietuvā.