Domnīcas dalībnieki pie galdiem

2024. gada 9. jūlijā Latvijas pastāvīgā pārstāvniecība ANO Ņujorkā sadarbībā ar Bahreinas pārstāvniecību un Kolumbijas pārstāvniecību, kā arī ar ANO domnīcu UNIDIR (United Nations Institute for Disarmement Research) rīkoja tematisko diskusiju par noturības stiprināšanu kibertelpā. Pasākumu atklāja Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietnieks – politikas direktors Rolands Heniņš, diskusiju panelī piedalījās CERT.LV vadītāja Baiba Kaškina, kā arī pārstāvji no Microsoft, Cisco un Paris Peace Forum.

Diskusijas dalībnieki bija vienisprātis par nepieciešamību attīstīt ciešu sadarbību starp valsts un privātā sektora pārstāvjiem, lai nodrošinātu efektīvu atbildi uz pieaugošajiem izaicinājumiem kibertelpā. Uzticēšanās veidošana publisko un privāto institūciju vidū ir svarīgs priekšnoteikums, lai nodrošinātu koordinētu un operatīvu atbildi kiberuzbrukumu gadījumā. Latvijas pārstāvji iepazīstināja ar Latvijas pieredzi, kā arī konkrētiem soļiem kiberdrošības stiprināšanas kontekstā, tostarp 20. jūnijā apstiprināto Nacionālās kiberdrošības likumu, kas paredz Nacionālās kiberdrošības centra izveidi. Tāpat klātesošie tika informēti par Latvijas īstenotajām aktivitātēm, lai atbalstītu citu valstu kiberdrošības pārvaldības stiprināšanu, piemēram, Balkānu reģionā.

Tematiskā diskusija notika ANO atvērtās darba grupas par IKT drošības jautājumiem 8. darba sesijas ietvaros. Šī procesa mērķis ir veicināt valstu atbildīgu uzvedību kibertelpā, tostarp, stiprinot izpratni par to, ka starptautiskās tiesības ir pilnībā attiecināmas uz kibervidi. Viena no prioritātēm šajā procesā ir atbalsta sniegšana valstīm, īpaši attīstības valstīm, lai stiprinātu to spējas vērsties pret kiberdrošības izaicinājumiem, tādējādi mazinot nevienlīdzību valstu sagatavotības līmenī kiberdrošības jomā. Latvijas un citu valstu iniciatīvas, veicinot pieredzes un labās prakses apmaiņu sniedz nozīmīgu ieguldījumu šajos centienos.

Pasākums īstenots publiskās diplomātijas programmā Latvijas kandidatūras ANO DP lobija kampaņas atbalstam. Kampaņas mērķis ir nodrošināt Latvijas sekmīgu ievēlēšanu 2025. gada vēlēšanās ANO Drošības padomē uz laiku no 2026. līdz 2027. gadam, kur uz vēlētā locekļa vietu Latvija kandidē pirmo reizi. Tās moto – “Kopā par mieru un noturību”. Dalība ANO Drošības padomē būtu viens no nozīmīgākajiem instrumentiem Latvijas ārpolitisko interešu īstenošanai un aizstāvēšanai, kā arī ļautu vēl vairāk paplašināt Latvijas starptautisko sadarbību, dodot ieguldījumu pasaules mieram un noturībai.