Ziņas
zils logo

Izvērtējot Latvijas pašreizējās ārpolitikas un tirdzniecības politikas prioritātes, Latvija ir izlēmusi turpmāk vairs nepiedalīties Centrālās un Austrumeiropas valstu sadarbības ietvarā ar Ķīnu.  Latvija turpinās pragmatiski un konstruktīvi veidot attiecības ar Ķīnu un turpmāko sadarbību stiprināt divpusēji un ES-Ķīnas sadarbības ietvaros, balstoties uz abpusējas izdevības principu, starptautiskajām un cilvēktiesībām, kā arī starptautiskos noteikumos balstīto kārtību.